Eindhoven gaat de sporthallen capaciteit ruim tellen

Welke sporthallen in de gemeente Eindhoven op termijn zullen worden gesloten, moet in het voorjaar van 2016 duidelijk worden. Dan zal bekend worden hoeveel sporthallen er de komende jaren nodig zijn, rekening houdend met het aantal sporters in deze binnensportaccommodaties en de bevolkingsontwikkeling. Maar hoe gaat de gemeente tellen?

Bij de inventarisatie die Eindhoven maakt, wordt niet alleen gekeken naar de capaciteit van gemeentelijke sporthallen, ook ‘niet-gemeentelijke’ hallen zoals bij scholen zullen worden beoordeeld.

Commissienotitie Sportvisie

In de commissienotitie Sportvisie van mei 2015 werd duidelijk dat het meeste geld uit de gemeentelijke sportbegroting wordt uitgegeven aan sportgebouwen en -accommodaties. Tevens werd vastgesteld dat de opheffing van overcapaciteit bij sporthallen en sportparken niet voldoende zou zijn om een bezuiniging van 1,5 miljoen euro te realiseren.

Realiseren van bezuinigingen

Er wordt vanuit gegaan dat dit wel te realiseren is door meer inkomsten te genereren met het Indoor Sport Centrum, door sporthal Eckart te sluiten, door het aantal voetbalverenigingen te verminderen, door beter beheer van tenniscomplexen, door sluiting van het ijssportcentrum en de omvorming van het golfslagbad in een familiebad.

Gevaarlijke telling

Onderzocht zal worden of er in de sporthallen voldoende ruimte beschikbaar is om door sporters en sportverenigingen ‘van buiten’ te laten gebruiken. Bijzonder is dat indien dat het geval lijkt te zijn, die capaciteit wordt opgeteld bij de totale ruimte die beschikbaar is. Zo’n telling lijkt gevaarlijk zolang daar geen sluitende gebruiksafspraken over zijn gemaakt.

Bereikbaarheidscriterium

Het resultaat van het onderzoek kan ertoe leiden dat er meerdere sporthallen gesloten zullen worden dan uitsluitend Sporthal Eckart waar het stadsbestuur in het najaar van 2015 nog vanuit ging. Het is nog onduidelijk of dat plan nog op tafel ligt. Bij de vaststelling of een hal moet worden gesloten wordt ook rekening gehouden met het bereikbaarheidscriterium. Hoe lang zijn sporters onderweg voordat ze bij hun sporthal zijn.

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.PIN Voorschot zorgt simpel en snel voor extra geld voor uw sportclub. U lost dagelijks automatisch en ongemerkt een vast percentage van uw PIN-omzet af.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant