Schwalbe gemeente Groningen ten koste van clubs

Een aantal amateur voetbalverenigingen in Groningen verzetten zich tegen een aanstaande huurverhoging en subsidieverlaging. De Federatie Groninger Amateurvoetbalverenigingen (FGA) gaat het stadsbestuur namens de verenigingen een bezwaarbrief sturen over deze Schwalbe.

De gemeente Groningen maakte een behoorlijke Schwalbe ten koste van haar sportclubs door de penalty van een grote budgetoverschrijding aan de clubs te geven.Lastenverzwaring
De Groningse sportverenigingen krijgen het aankomende sportseizoen een lastenverzwaring in de schoenen geschoven van maar liefst 22%. Begin juli kregen de Groningse sportverenigingen van het stadsbestuur van Groningen te horen dat de huur voor wedstrijd- en trainingsaccommodaties voor het seizoen 2014-2015 met 11% zal stijgen.

Overschrijding
Wat verbazing wekt is dat de gemeente Groningen met deze forse tariefsverhoging een deel van de verwachte overschrijding van 230.000 euro op het subsidiebudget denkt te kunnen dekken. De huursubsidie stijgt, ondanks de huurverhoging, echter niet met 11% mee waardoor de sportverenigingen in de praktijk worden opgezadeld met een stijging van 22% van de nettohuur. Dat lijkt de nekslag voor veel sportverenigingen in Groningen.

Dommelen
Er lijkt sprake van een bijzondere vorm van logica. Voor de toewijzing van subsidies heeft de gemeente Groningen een potje beschikbaar. Indien een sportvereniging bij de gemeente subsidie aanvraagt wordt deze aanvraag door de gemeente in behandeling genomen een toe- of afgewezen. Het heeft er alle schijn van dat een gemeente-ambtenaar, die belast is met de supervisie over de toewijzing van subsidie-aanvragen en de bewaking van het beschikbare subsidiebudget, heeft zitten dommelen.

Sportverenigingen krijgen de penalty
Indien de gemeente Groningen meer subsidie heeft toegewezen dan het subsidiebudget toeliet, ligt de verantwoordelijkheid voor deze overschrijding bij de gemeente. In de logica van de gemeente Groningen echter mogen vervolgens de sportverenigingen opdraaien voor de compensatie van deze, door de gemeente toegelaten, overschrijding. De grote vraag is waarom deze gemeentelijke Schwalbe zonder meer wordt afgewenteld op de sportverenigingen.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant