Grote steden investeren nog altijd in schoolzwemmen

Grote steden investeren nog altijd in schoolzwemmen

Met name grote steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Den Haag investeren nog steeds in het schoolzwemmen. Deze steden willen kinderen de basisschool met minimaal een A-diploma laten verlaten.

 

Doorgaans wordt aangenomen dat veel minder kinderen in deze gemeenten zwemvaardig zouden zijn, zonder schoolzwemmen.

Beeld schoolzwemmen

“In kleine gemeenten ziet men schoolzwemmen vaak als goede aanvulling van het bewegingsonderwijs.” Dit concludeert het Mulier Instituut na onderzoek. De rapportage schetst een beeld van het schoolzwemmen in Nederland anno nu. Het instituut deed ook verdiepend onderzoek bij de vier grootste gemeenten en vijf andere gemeenten die schoolzwemmen aanbieden.

Grote steden nog wel

Het Mulier Instituut concludeerde eerder een afname van het aandeel scholen en gemeenten dat schoolzwemmen aanbiedt. Anno 2016 bood 32% van de basisscholen en 30% van de gemeenten nog schoolzwemmen aan. Grote gemeenten behoren dus tot de groep die wel nog schoolzwemmen aanbiedt.

Uitkomsten

Enkele belangrijke uitkomsten zijn:

• In grote steden wordt vaker schoolzwemmen aangeboden dan in de kleine(re) steden;
• Door in schoolzwemmen te investeren kunnen gemeenten het gehuurde zwemwater voor maatschappelijke doeleinden gebruiken. Nadat kinderen via het schoolzwemmen, zwemvaardiger zijn worden, kunnen zij met meer activiteiten op, in en naast het water meedoen;
Zo’n 43% van de scholen biedt het schoolzwemmen als diplomazwemmen aan en 37% als natte gymles. Circa 20% van de scholen biedt een combinatie van deze twee aan.

Gebrek aan financiering

De belangrijkste reden om schoolzwemmen af te schaffen is onvoldoende financiering vanuit de gemeente.
Met het oog op de toekomst geeft 81% van de scholen aan dat er niks zal veranderen. Zo’n 11% van de scholen denkt echter na over het afschaffen van schoolzwemmen. Van de gemeenten geeft 69% aan dat er niets zal veranderen en 4% dat het schoolzwemmen zal worden afgeschaft;
Gemeenten leggen de verantwoordelijkheid voor de zwemvaardigheid van kinderen bij de ouders neer. Zij zien echter wel een ondersteunde rol van de scholen, de gemeente en de Rijksoverheid.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant