Roermond onderzoekt verduurzaming sportaccommodaties

Roermond laat de verduurzaming van 23 sportaccommodaties onderzoeken met als doel een lagere energierekening voor clubs  en minder CO2-uitstoot te realiseren. Hiermee geeft het college van BenW uitvoering aan een motie van GroenLinks die op 9 juli door de gemeenteraad werd aangenomen.

Roermond wil clubs helpen met energiebesparing en uitstootbeperking en laat daarom de mogelijkheden voor verduurzaming van 23 sportaccommodaties onderzoeken. Voorafgaand aan het onderzoek zal voor de betreffende sportverenigingen een sportcafé worden georganiseerd met als thema verduurzaaming.In de raadsinformatiebrief van 27 november 2015 schrijft het college van Roermond dat een extern onderzoek zal worden uitgevoerd.

Drie categorieën

Verenigingen die ervoor in aanmerking komen om in dit onderzoek te worden opgenomen behoren tot een van onderstaande drie categorieën:

  1. Sportaccommodaties die eigendom zijn van sportverenigingen
  2. Buitensportaccommodaties die door verenigingen worden gehuurd en waarvan de energielasten voor rekening van de sportvereniging zelf komen
  3. Buitensportaccommodaties (of de onderdelen daarvan) die zijn geprivatiseerd

Sportcafé duurzaamheid

De rijksoverheid hecht veel waarde aan energiebesparing en verduurzaming van sportaccommodaties en publiceerde daarvoor op 1 september 2015 een subsidieregeling in de Staatscourant. Voorafgaand aan het onderzoek zal voor de betreffende sportverenigingen in Roermond een sportcafé worden georganiseerd met duurzaamheid als centraal thema.

Subsidieaanvraag doen

Sportverenigingen die beschikken over een eigen sportaccommodatie, kunnen op basis van de voorwaarden in de gepubliceerde subsidieregeling vanaf 4 januari 2016 om 09:00 uur, een subsidieaanvraag indienen voor investeringen in energiebesparing en toepassing van duurzame energie voor hun sportaccommodatie.

Beter aan de sport zelf

GroenLinks gemeenteraadslid Max Tollenaar. “Veel sportverenigingen kampen met hoge energielasten. Het geld dat daaraan moet worden uitgegeven zou veel beter kunnen worden besteed aan de sport zelf. Daarom pleit GroenLinks voor verduurzaming van sportaccommodaties in Roermond. Sportverenigingen houden dan niet alleen geld over voor sport maar het is ook beter voor het milieu. Mede dankzij de motie van GroenLinks wordt hier nu werk van gemaakt.”

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.