Hispohal Hilvarenbeek mogelijk gerenoveerd

Hilvarenbeek heeft de afgelopen maanden meerdere toekomstscenario’s voor de Hispohal tegen het licht gehouden. Eén van de scenario’s was om geen eigen sportvoorziening te realiseren maar B&W kiezen daar nadrukkelijk niet voor. Ook is nagegaan of de bouw van een nieuwe sportaccommodatie haalbaar is.

Gemeente Hilvarenbeek onderzoekt toekomst HispohalSamenwerking
De gemeente Hilvarenbeek heeft tevens onderzocht of een samenwerking met verschillende exploitanten en locaties, waaronder ook de Beekse Bergen, mogelijk zou zijn.

Nieuw is te duur
De realisatie van een nieuw te bouwen sportaccommodatie brengt in elk van de onderzochte scenario’s voor Hilvarenbeek een te grote structurele last met zich mee. De kostenramingen lopen uiteen van 301.000 euro (voor een zwembad) tot 553.125 euro (zwembad en sporthal) per jaar. “Een nieuwe sportvoorziening is op dit ogenblik financieel niet haalbaar”, zegt VVD sportwethouder Bernd Roks.

Onderzoek renovatie
Wethouder Roks: “Het college van B&W hecht aan de aanwezigheid van een sportaccommodatie binnen de kern Hilvarenbeek en stelt voor om de renovatie van de bestaande Hispohal aan de J.F. Kennedylaan 1, als alternatief scenario te onderzoeken. Een dergelijke renovatie moet wel rendabel zijn.

Laco
De huidige Hispohal wordt geexploiteerd door Laco Nederland. Deze organisatie beheert en exploiteert goed uitgeruste accommodaties met een breed aanbod van sport- en vrijetijdsactiviteiten. De Hispohal zou na een eventuele renovatie, ten minste tot 2030 open moeten blijven voor inwoners en verenigingen.”

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantClubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te starten