Renovatie en nieuwbouw voor Rotterdamse clubs

Het Rotterdamse stadsbestuur stelt de komende vier jaar 22 miljoen euro beschikbaar voor renovatie en nieuwbouw van sportaccommodaties. Dat staat in de kaderbrief 2016 van het College van BenW die vandaag, 16 juni 2016, openbaar wordt gemaakt.

In de kaderbrief worden de keuzes voor 2017 opgesomd die het resultaat zijn van het voorjaarsoverleg. Het AD berichtte eerder al dat Rotterdam-Oost een opknapbeurt krijgt (10 miljoen euro).

Behalve geld voor renovatie en nieuwbouw van velden en clubhuizen, blijkt BenW extra geld te hebben gereserveerd voor fietsvriendelijke en duurzame maatregelen. “In beide gevallen gaat het om een injectie van 2 miljoen euro”, zo bevestigen bronnen op het stadhuis.

Sport is de grote winnaar

Sport blijkt de grote winnaar te zijn van het overleg tussen Leefbaar, D66 en CDA. Die laatste partij diende de afgelopen twee jaar via fractievoorzitter een fanatiek triatleet Sven de Langen, de ene na de andere motie in om noodlijdende sportclubs financieel tegemoet te komen. De Langen maakt zich al geruime tijd zorgen over het achterstallige onderhoud bij de helft van de circa 400 sportverenigingen in Rotterdam.

Renovatie en nieuwbouw bij 200 clubs

Om dit nijpende probleem onder de aandacht te brengen, stelde De Langen begin april een lijst samen van tien sportclubs die ernstig verlegen zitten om een nieuw onderkomen. Maar deze 10 vormen volgens De Langen slechts het topje van de ijsberg. “Ongeveer de helft van alle sportverenigingen heeft behoefte aan renovatie en nieuwbouw. De afgelopen tien jaar is daar nauwelijks iets aan gedaan.”

Aanpak achterstallig onderhoud

Het grootste deel van het beschikbare geld is bestemd voor aanpak van achterstallig onderhoud. Die keuze is mede ingegeven door de wens van het stadsbestuur om de dienst Sportvoorzieningen te verzelfstandigen, zoals eerder gebeurde met onder meer de RET en het Havenbedrijf. Het nog te vormen Sportbedrijf zou zonder geld voor renovatie en nieuwbouw, het hoofd nooit boven water kunnen houden.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant