Rekenkamer Lansingerland: sportclubs worden uitgeknepen

De rekenkamer van de gemeente Lansingerland oordeelt hard over de wijzigingen in het gemeentelijk beleid rond de sportaccommodaties. Sportclubs hebben het zwaar omdat huur voor accommodaties is verhoogd, subsidies zijn verlaagd en kwaliteit van onderhoud minder wordt.

De rekenkamer van de gemeente Lansingerland beveelt het college van BenW aan om te heroverwegen of de negatieve effecten op de vitaliteit van sportverenigingen wel acceptabel zijn.Vooral binnensportverenigingen hebben het financieel zwaar, omdat de huren van hun sportaccommodaties veel hoger zijn geworden.

Negatief effect
Zo bedraagt de huurverhoging voor gymzalen 47% en wordt de uitbreiding van sportaccommodaties al vanaf 2014 niet meer gefinancierd door de gemeente. Bij tien sportverenigingen blijkt dat gewijzigde beleid een negatief effect te hebben gehad op de vitaliteit, meldt de rekenkamer in een persbericht.

Tariefstijgingen
“De huur voor buitensportaccommodaties is/wordt in de periode 2011-2018 jaarlijks met 5,5% verhoogd. Voor binnensportaccommodaties is de tariefstijging nog groter. Voor gymzalen bedraagt de verhoging 47% in de periode 2011-2015 en daarna 3% jaarlijks. Daarnaast heeft de gemeente de subsidies aan sportclubs sterk verminderd en financiert geen accommodatieuitbreiding meer. Verder is de kwaliteit van het onderhoud van de buitensportaccommodaties verslechterd.

Afname aantal sporters
Twee belangrijke vitaliteitsaspecten van sportverenigingen, de accommodatie en het ledenaantal, leiden hieronder. Het kan volgens de rekenkamer niet worden uitgesloten dat de wijzigingen in het beleid ook bij andere onderzochte verenigingen heeft geleid tot een afname van het aantal sportende leden. Binnensportverenigingen hebben de contributies sterker moeten verhogen dan buitensportverenigingen om de tariefsverhogingen op te vangen. Hierdoor is de financiële situatie van sportverenigingen niet verbeterd.

Heroverwegen
De rekenkamer beveelt het college van BenW van Lansingerland aan om te overwegen of de negatieve effecten op de vitaliteit van sportverenigingen acceptabel zijn. In het bijzonder beveelt de rekenkamer aan de tarieven voor binnensportaccommodaties te heroverwegen. Naar aanleiding van het rapport van de rekenkamer heeft het college aangegeven alle conclusies en aanbevelingen over te nemen.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.