Reclame-inkomsten voor Nieuwegeinse sportverenigingen

Nieuwegein staat voor de taak om de komende vier jaar voor 6,1 miljoen euro aan besparingen door te voeren. Deze zijn noodzakelijk omdat de gemeente als gevolg van de economische recessie, minder geld van het Rijk zal ontvangen. Sportverenigingen mogen binnenkort reclame-inkomsten gaan genereren.

Reclame-inkomsten voor Nieuwegeinse sportverenigingenNieuwegeinse Sportverenigingen worden aangemoedigd om geld binnen te halen door reclame-inkomsten rond hun sportaccommodaties te genereren.

Bezuinigingsvoorstellen
Het college van B&W van Nieuwegein heeft aangegeven dat het in de ontwerp-begroting voor 2014 diverse bezuinigingsvoorstellen wil gaan opnemen, voorstellen zoals korten op subsidies voor cultuur, internationale samenwerking, onderhoudsvoorzieningen en niet-wettelijke (milieu)taken.

Eigen organisatie
Ook wil het college op de eigen ambtelijke kosten besparen door te streven naar een efficiëntere en flexibelere gemeentelijke organisatie. De gemeentelijke lastendruk (OZB-rioolheffing-afvalstoffenheffing) wordt in 2014 met maximaal het inflatiepercentage verhoogd. Verder onderzoekt het college de mogelijkheden voor invoering van brug- en liggelden en van reclamebelasting.

Creativiteit
Door middelen anders in te zetten hoopt Nieuwegein met behulp van creativiteit uit de samenleving in grote lijnen dezelfde resultaten te kunnen bereiken als nu en gaat hierover in gesprek met organisaties. De sportsector in de gemeente wordt aangemoedigd om meer geld binnen te halen door reclame-inkomsten op en rond sportaccommodaties te genereren.

De mogelijkheden voor het genereren van deze inkomsten zullen door de gemeente worden verruimd. In hoeverre sportverenigingen over hun nieuw gegenereerde inkomsten eventueel weer reclamebelasting zouden moeten gaan betalen is nog niet bekend.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantClubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te starten