PvdA Den Helder vreest forse toestroom AZC-jeugd

De PvdA in Den Helder vreest dat het Jeugdsportfonds onvoldoende geld zal hebben om de verwachte toestroom van jeugd uit het AZC op te kunnen vangen.

De PvdA wil BenW van Den Helder weten of de subsidie voor het Jeugdsportfonds wel klopt. De partij vreest dat het te weinig is. Dit jaar zal namelijk een groter aantal kinderen een beroep gaan doen op het fonds.

De PvdA in Den Helder wil weten hoeveel kinderen er ongeveer vanuit het AZC bij het Jeugdsportfonds zullen aankloppen.

PvdA wil extra geld

Begin maart liet het college weten dat het Jeugdsportfonds extra geld zou krijgen. De gemeente wil in plaats van de jaarlijkse 50.000 euro, nu 75.000 euro plus 10.000 euro extra uitkeren vanwege de komst van meer asielzoekers. Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) geeft ook nog eens 10.000 euro aan het fonds.

Kaasschaaf

Volgens de PvdA heeft sportwethouder Dirk Pastoor het Jeugdsportfonds in Den Helder onlangs laten weten dat het fonds de kaasschaaf moeten gaan halen over de bijdragen die het fonds uitkeert, omdat de subsidie in de toekomst zal worden verminderd. Twee PvdA-gemeenteraadsleden vragen het college of dit juist is en zo ja, op welk gemeenteraadsbesluit de wethouder zich dan baseert.

Beroep

De raadsleden willen ook weten hoeveel kinderen uit het AZC mogelijk een beroep zullen gaan doen op het Jeugdsportfonds. Mocht blijken dat dit beroep onevenredig groot zou worden, en dat ten koste zou gaan van de ‘andere’ aanvragen vanuit Den Helder, dan zou het COA een extra financiële bijdrage moeten leveren, meent de PvdA.

Bedrag te laag

Het gesubsidieerde bedrag is volgens de PvdA sowieso te laag. Het Jeugdsportfonds schat dat in 2015 zo’n 600 kinderen bij het fonds zullen aankloppen. Daarvoor is een bedrag van rond de 135.000 euro nodig. De PvdA vraagt het college van BenW of er mogelijkheden zijn om vanuit het gemeentelijke jeugdbeleid een extra financiële bijdragen te doen om het Jeugdsportfonds verder te ondersteunen.


Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.