Laat Rotterdam sportclubs rond privatisering bungelen?

Laat Rotterdam een aantal van haar sportclubs aan hun lot over in het proces van privatisering?

Gemeenten dragen steeds meer zaken zoals beheer en onderhoud over aan sportclubs. Maar privatisering gaat niet altijd zonder slag of stoot. Zo worden volgens Rotterdamse raadsleden “sportclubs vaak maar aan hun lot overgelaten.”

Vaak passen gemeenten privatisering toe omdat bepaald werk “niet meer tot de kerntaken behoort.” Steeds meer gemeenten dragen onderhoud en beheer daarom over aan de clubs.

Moeizaam proces

De Rotterdamse raadsleden Simon Becker en Aruna Radjkoemar hebben het college hierover vragen gesteld. Want diverse clubs in Rotterdam hebben volgens hen namelijk aangeven dat het proces rond de privatisering maar moeizaam verloopt. Zij geven twee voorbeelden zoals van:

 atletiekvereniging PAC waar door achterstallig onderhoud, de lichtmasten dreigen om te vallen. De club wil daarom het beheer niet zomaar overnemen;
 handbalvereniging ASV Indus ’67 die niet goed weet waar zij aan toe zijn bij de overname van het onderhoud. De communicatie door de gemeente is ook onduidelijk.

Communicatie

Becker: “Accommodatiebeheer- en onderhoud is niet eenvoudig. Door gebrekkige communicatie vanuit de gemeente weten clubs vaak niet wat hen te wachten staat. Zo komt het voor dat zij verantwoordelijk worden voor achterstallig onderhoud of ineens veel hogere huren moeten gaan betalen.”

Spanning en onzekerheid

Dit zorgt voor spanning en onzekerheid over de toekomst van een club waarin vrijwilligers vaak een grote rol spelen. Ook daar zou volgens de raadsleden door de gemeente rekening mee moeten worden gehouden.

Privatisering

Privatisering duurt vaak lang. Vooral de verdeling van verantwoordelijkheden en de regelgeving moet goed worden geregeld. De raadsleden geven ‘ter inspiratie’ een paar voorbeelden voor wie met privatisering te maken krijgt:

• de stappen die Tiel heeft genomen om samen met de sportclubs de mogelijkheden te verkennen;
 een succesvolle overdracht van het beheer en de exploitatie van zwembad De Zien in Uitgeest;
 een duidelijke brochure van de KNVB over privatisering en het proces daar omheen;
 de online kennisbank van het KNKV met uitleg over de aandachtspunten bij privatisering

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.