Privatisering is een hele verantwoordelijkheid

Privatisering is een hele verantwoordelijkheid, voor zowel de clubs als de gemeenten

Het werd al in de jaren 80 actueel en dat is het bij veel gemeenten nog steeds, de privatisering van sportaccommodaties. Er zijn intussen al vele constructies bedacht voor de overheveling van verantwoordelijkheden naar sportclubs.

 

In 2014 deed het Mulier Instituut onderzoek naar exploitatie, beheer en privatisering van buitensportaccommodaties (BA’s). Er bleek een grote diversiteit in het gevoerde beleid.

Overdracht accommodaties

Tennisclubs zijn vaak eigenaar van hun banen. Voetbalclubs zijn vaak vooral gebruikers van gemeentelijke velden. De laatste jaren zijn met name kleine en middelgrote gemeenten druk geweest om BA’s aan de clubs over te dragen.

Een ontwikkeling waarbij bezuinigingen worden gepositioneerd als noodzakelijk in een financieel mindere tijd. Er moeten keuzes worden gemaakt wat je als gemeente wel maar ook wat je niet (meer) doet.

Kostenbesparing

De reden voor deze herinrichting is vooral kostenbesparing en het verbeteren van de effectiviteit. De vraag is echter of verzelfstandiging en privatisering ook werkelijk tot de beoogde voordelen leidt, met name waar het de buitensport betreft.

Bij de buitensport zijn het doorgaans sportclubs die de verantwoordelijkheden van de gemeente overnemen. Het is bekend dat de bestuurlijke kracht van club tot club sterk kan verschillen. En het vinden van vrijwilligers om specialistische taken te doen, is vaak lastig.

Nieuwe rol

Niet alle sportclubs kunnen hun nieuwe rol en verantwoordelijkheden die uit de privatisering voortvloeien, goed uitvoeren. Dus wat betekent een privatisering dan op termijn voor clubs, voor de kwaliteit van de BA’s en voor de effectiviteit van beleid?

Een goed overzicht van de gevolgen ontbreekt vooralsnog maar er zijn voortekenen dat het niet overal goed uitpakt. Vele clubs hebben al bij hun gemeente aangeklopt om nadere afspraken te maken. Over de vervanging van een toplaag bijvoorbeeld, of over groot onderhoud van grasvelden.

Juist deprivatiseren

Een klein deel van de grotere gemeenten geeft juist aan te willen deprivatiseren. Privatisering biedt hen namelijk minder mogelijkheden voor een integraal en effectief beleid. Door de regie over de BA’s terug te nemen, kunnen de accommodaties beter benutten. Daardoor kunnen zij ook beter een samenwerking tussen sport, sociaal domein, gezondheid en onderwijs laten ontstaan.

Maatwerk en inzicht

Het privatiseren van BA’s is nog niet echt een succes. Inzicht in de processen is essentieel. Want hoe kan met welke organisaties wat worden bereikt? En wat zijn de bijwerkingen om rekening mee te houden? Het lijkt simpel om met privatisering kosten te besparen en de effectiviteit van beleid te vergroten. Maar het kan net zo goed averechts werken als niet overwogen te werk wordt gegaan.

Deze column is voor Sportaccom geschreven door Remco Hoekman, onderzoeker bij het Mulier Instituut.

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.PIN Voorschot zorgt simpel en snel voor extra geld voor uw sportclub. U lost dagelijks automatisch en ongemerkt een vast percentage van uw PIN-omzet af.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant