Principe-akkoord Giessenlanden en voetbalverenigingen

Het college van B&W van de gemeente Giessenlanden heeft met de lokale voetbalverenigingen een principe-akkoord bereikt over de verzelfstandiging van het voetbal in Giessenlanden. Dit principe-akkoord zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad en de leden van de voetbalverenigingen.

Het college van B&W van Giessenlanden heeft met de lokale voetbalclubs een principe-akkoord bereikt over de verzelfstandiging van de vijf lokale voetbalclubs.Eénmalige bijdrage
Onder voorbehoud van instemming met het principe-akkoord door zowel de gemeenteraad als de leden van de vijf voetbalverenigingen, ontvangen de verenigingen gezamenlijk éénmalig een bijdrage van ongeveer 3,75 miljoen euro. Na accordering door alle partijen wordt de huidige structurele subsidiëring van de vijf voetbalverenigingen stopgezet.

Bevorderen actieve sportbeoefening
Een groot deel van deze kosten voor de voetbalverenigingen Schelluinen, VV Peursum, ASV Arkel, SV Noordeloos en Stedoco bestaat uit subsidies die aan de voetbalclubs wordt verstrekt op basis van de beleidsregel ‘Subsidiëring voetbalverenigingen’. De doelstelling van deze subsidiëring is het bevorderen van actieve sportbeoefening in dit geval voetbal en met name voor jongeren in de eigen gemeente.

Toekomst voetbal
Op basis van het Masterplan Voorzieningen 2024 heeft het college van B&W met de voetbalverenigingen afgesproken om gezamenlijk met name de financiële de toekomst van de voetbalsport in Giessenlanden tegen het licht te houden. Uit de gesprekken hierover tussen de partijen is een principe-akkoord over verzelfstandiging van het gemeentelijke voetbal voortgekomen. Dit principe-akkoord zal in december door de gemeenteraad van Giessenlanden worden behandeld.

Verdeling bijdrage
Zowel de lokale voetbalverenigingen als het college van B&W van de gemeente zijn ervan overtuigd dat er een goed voorstel ligt waarmee de toekomstbestendigheid van de voetbalsport in Giessenlanden is gewaarborgd. De éénmalig bijdrage van ongeveer 3,75 miljoen euro zal op basis van een, met de vijf voetbalverenigingen afgesproken verdeelmodel, worden verdeeld.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant