Openbare ruimte sportaccommodatie van de toekomst

De Nacht van Woerden, de Triathlon, de Singelloop en de vele sporttoernooien in Woerden zorgen ervoor dat Woerdenaren worden uitgedaagd om te sporten in de openbare ruimte. Dat is de inzet van BenW in de nieuwe sportvisie die het college heeft opgesteld en aan de gemeenteraad zal voorleggen.

In een voorstel aan de gemeenteraad moet de openbare ruimte van Woerden, volgens de sportvisie van BenW, de sportaccommodatie van de toekomst gaan vormen.De openbare ruimte in Woerden zal in de toekomst steeds meer ingericht worden om zowel te sporten als te spelen.

Kernboodschap
“Alle inwoners van Woerden moeten, ongeacht hun leeftijd, hun beperkingen of hun (financiële) achtergrond kunnen spelen, sporten en bewegen”, zo luidt de kernboodschap van het college van BenW in de nieuwe sportvisie.

Het college is samen met het Sportoverleg, de WMO-raad/Participatieraad, Welzijn Woerden en de deelnemers aan het Sportcafé tot deze sportvisie gekomen. Na besluitvorming van de gemeenteraad volgt de verdere uitwerking van de visie in deelplannen. Dat gebeurt waar dat nodig is in samenspraak met sportverenigingen, organisaties en inwoners.

Sociale functie
Sportwethouder Margot Stolk: “Het gaat met deze visie om actief bewegen. Mensen ervaren een gevoel van vrijheid en worden uitgedaagd om hun grenzen te verleggen terwijl bewegen ook een sociale functie heeft. Door spelen, sporten en bewegen ontmoeten mensen elkaar, het brengt mensen bij elkaar. Ook bindt het een vereniging met haar omgeving.

Openbare ruimte
De nieuwe sportvisie richt zich ook op sportstimulering van jeugd, ouderen, mensen met een beperking en mensen met een lagere sociaal economische status. Naast het handhaven van de sportaccommodaties en -verenigingen is één van de doelen het beter benutten van de openbare ruimte in Woerden als ‘sportaccommodatie van de toekomst’. Gebruikers van deze openbare ruimte moet volgens de sportvisie uitgedaagd worden om meer sportief in beweging te komen.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.