Geen onvoorziene omstandigheden in Maasgouw

Het gemeenteraadsbesluit in Maasgouw is niet genomen o.b.v. onvoorziene omstandigheden en daarom niet geldig.

Vv Stevensweert is een voetbalclub in de gemeente Maasgouw. Tussen de gemeente en de voetbalclub is met ingang van 1 december 1990 een huurovereenkomst voor 25 jaar gesloten m.b.t. het sportcomplex. De gemeenteraad besloot het lokale voetbal over te hevelen naar Ohé en Laak, zonder dat sprake was van onvoorziene omstandigheden.

De gemeente Maasgouw had echter geen bevoegdheid tot opzegging. Er waren voor de gemeente geen onvoorziene omstandigheden die opzegging rechtvaardigden.

De huurovereenkomst, met een optie tot opzegging, gold t/m 31 november 2015. De club heeft de overeenkomst niet opgezegd. Deze kan nu iedere 5 jaar door de huurder worden opgezegd, dus voor het eerst per 31 november 2020.

Voetbal naar Ohé en Laak

De gemeente liet in 2009 de sportaccommodatiecapaciteit onderzoeken. Ondanks protesten van de clubs besloot de gemeenteraad dat het voetbal naar Ohé en Laak zou worden verplaatst. De gemeente stapte tevens naar de rechter om te vorderen dat de huurovereenkomst per 1 augustus 2016 zou zijn beëindigd.

Onvoorziene omstandigheden

Alleen de voetbalclub mag echter opzeggen. De overeenkomst is gedurende de bepaalde tijd niet opzegbaar. Voor een voortijdige opzegging moet sprake zijn van ‘onvoorziene omstandigheden’ die niet voor rekening van de opzeggende partij, de gemeente, komen.

Krimp is al lange tijd gaande

Een gewijzigde visie m.b.t. de sportlocaties in Maasgouw is volgens de rechter afkomstig van BenW en de gemeenteraad zelf. De demografische ontwikkelingen zijn niet als onvoorzien aan te merken. Het is bij de gemeente al zeer lange tijd bekend dat het aantal inwoners in regio’s zoals Midden en Zuid Limburg, afneemt. Deze omstandigheid is dus niet onvoorzien.

Ingegeven door financiële motieven

De opzegging die de gemeente wenste, lijkt vooral financiële motieven te hebben. Bovendien zijn de kosten voor de instandhouding van het sportcomplex volgens de rechter maar bescheiden. Deze oordeelde dat het raadsbesluit niet op basis van onvoorziene omstandigheden is genomen. De vordering van de gemeente is daarom afgewezen.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant