Onvoldoende beleidsinformatie voor bezuinigingsbeleid

De Rekenkamer Metropool Amsterdam (RMA) beveelt de dagelijkse besturen en het college aan om de boogde bezuiniging in de Kadernota 2014, binnen het beleidsterrein sport, pas definitief te maken als er meer inzicht is. Nu blijkt er bij een aantal stadsdelen sprake van onvoldoende beleidsinformatie.

Onvoldoende beleidsinformatie voor bezuinigingsbeleidOnvoldoende beleisinformatie

De RMA constateert dat er bij vier Amsterdamse stadsdelen onvoldoende beleidsinformatie beschikbaar is om verantwoorde bezuinigingsmaatregelen te nemen.

Bezuiniging
Op 10 mei jl. publiceerde de RMA een brief aan de vier door de rekenkamer onderzochte stadsdelen Nieuw-West, Noord, Oost en Zuid over de resultaten van de eerste onderzoeksfase. Deze brief is ook naar de gemeenteraad gestuurd. De directe aanleiding om dit onderzoek te doen zijn de bezuinigingen op sport die in het kader van ‘één stad, één opgave’ worden voorgesteld.
.
Inzicht
Deze bezuinigingen zijn opgenomen in de Kadernota 2014 die op 22 mei in de commissie KSZ van de gemeenteraad behandeld wordt. De kans van slagen van de, in de Kadernota 2014 beoogde bezuinigingen, is mede afhankelijk van goed inzicht in de gemaakte kosten en ontvangen opbrengsten per sportaccommodatie. Daarnaast zijn de (nog te kiezen) vorm van beheer en exploitatie van, en de gewenste bestuurlijke invloed op, de sportaccommodaties van belang.

Doelmatig
De hoofdvraag van het onderzoek is “In hoeverre is het door de vier bovengenoemde stadsdelen gevoerde beleid, en het beheer en de exploitatie van sporthallen en sportparken, doelmatig?” In de nu afgeronde fase is de RMA nagegaan of er bij de stadsdelen voldoende informatie beschikbaar was om inzicht te krijgen in het sport(accommodatie)beleid en de kosten en opbrengsten per sportaccommodatie.

Onvoldoende informatie
De RMA concludeert dat drie van de vier onderzochte stadsdelen algemeen sportbeleid hebben maar dat specifiek accommodatiebeleid in alle vier de stadsdelen ontbreekt. Aandacht voor een duidelijke keuze voor de vormen van beheer en exploitatie van de sportaccommodaties is beperkt. Er blijkt onvoldoende beleidsinformatie beschikbaar over de kosten en opbrengsten per sportaccommo­datie in drie van de vier onderzochte stadsdelen. Daarnaast varieert de informatiekwaliteit per stadsdeel sterk.

BMC
De bezuinigingen in de kadernota 2014 worden gedeeltelijk onderbouwd door het onderzoek van BMC (validatie van de gegevens van de sportbegrotingen stadsdelen Amsterdam) dat in opdracht van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) is uitgevoerd. Voor zover de RMA heeft kunnen vaststellen, laten dit onderzoek en de inventarisatie van de RMA zien dat de beschikbare informatie onvoldoende is om de voorgestelde bezuinigingen goed te kunnen invullen.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.