Onderzoek sloten rond kunstgras Pijnacker-Nootdorp?

De lokale PvdD in de gemeente Pijnacker-Nootdorp, maakt zich zorgen over de afvoer van oud kunstgras en de waterbodems rond kunstgrasvelden.

De gemeente Pijnacker-Nootdorp moet het oude kunstgrasveld van vv Oliveo verantwoord laten afvoeren. De plaatselijke PvdD heeft BenW n.a.v. de vervanging van het veld, schriftelijke vragen gesteld.

 

De Partij voor de Dieren in Pijnacker-Nootdorp is blij het oude veld van vv Oliveo is vervangen door een ‘milieuvriendelijker’ alternatief.

Afvoer oud kunstgras

Waar de lokale PvdD zich wel zorgen over maakt is over het afvoeren van het oude kunstgrasveld. Het recyclen van oud kunstgras blijkt namelijk niet altijd even milieuverantwoord te gebeuren. Daarom wil de partij van BenW weten hoe de gemeente ervoor zorgt dat de afvoer en recycling zorgvuldig plaatsvindt.

De gemeente zou de eisen daarvoor bij toekomstige vervanging van kunstgrasvelden zelfs moeten aanscherpen. De PvdD vindt dat de gemeente daarover afspraken moet maken met de aannemers.

Onderzoek omliggende sloten

Verder vraagt de partij zich af of de sloten rondom kunstgrasvelden in de gemeente de afgelopen tien jaar zijn uitgebaggerd. Ook wil de partij in Pijnacker-Nootdorp weten of de kwaliteit van het water en de waterbodem daarbij is onderzocht.

Deze vraag wordt gesteld n.a.v. een rapport van het RIVM. Hieruit bleek dat het risico bestaat dat milieugevaarlijke stoffen uit het kunstgras via het drainagewater kunnen weglekken naar omliggende sloten.

Niet rond natuurgrasvelden

Het gaat dan onder meer om zink, kobalt, minerale oliën en zogeheten PAK’s. De partij wil ook graag dat de eventuele resultaten van zo’n bodemonderzoek naar de gemeenteraad worden gestuurd. Mocht zo’n onderzoek nooit zijn verricht, dan vraagt de partij om alsnog te laten uitvoeren.

De afgelopen tientallen jaren zijn duizenden natuurgrasvelden in Nederland chemisch behandeld. Bijvoorbeeld voor de bestrijding van onkruid en plaagdieren. Maar vooralsnog heeft de PvdD niet gevraagd om onderzoek van de sloten rond de lokale natuurgrasvelden.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant