Onderzoek naar opslag gebruikt kunstgras in Rijsbergen

De OMWB doet onderzoek naar de opslag van gebruikt kunstgras in Rijsbergen (Zundert)

De Brabantse gemeente Zundert doet onderzoek naar een locatie in Rijsbergen waar gebruikt kunstgras ligt opgeslagen. In opdracht van TUF Recycling zouden daar zo’n honderd vrachtwagenladingen kunstgras zijn gelost zonder dat daarvoor aan het bedrijf toestemming is verleend.

“De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant onderzoekt nu de opslag van het kunstgras. Wij bekijken zelf of er in strijd met het bestemmingsplan wordt gehandeld”, meldt een gemeentewoordvoerder.

Duurzaamheid is geen modewoord

TUF Recycling stelt op haar website dat duurzaamheid voor het bedrijf “geen modewoord is maar deel uit maakt van wie wij zijn.” Het bedrijf geeft ook aan dat het kunstgras gegarandeerd duurzaam wordt gerecycled. En omdat het bedrijf alles zelf verwerkt kan TUF na recycling precies aantonen wat er met gebruikt kunstgras is gebeurd.

Hergebruik van grondstoffen

Bij de recycling van kunstgras wint TUF diverse grondstoffen terug. Deze worden per soort grondstof gescheiden om later opnieuw te worden verwerkt in een eindproduct. Deze producten zijn bijvoorbeeld schoon zand, gereinigd SBR rubber, gereinigd TPE maar ook gereinigd EPDM.

Gebruikt kunstgras van voetbalvelden

TUF Recycling verwerkt gebruikt kunstgras van onder meer voetbalvelden. Daarin zit vaak nog een mengsel van zand en rubberkorrels. Het bedrijf in Dongen is al een paar keer door de OMWB op de vingers is getikt omdat het zich niet aan de regels hield die in de vergunning werden gesteld.

Ultimatum

De OMWB legde het bedrijf al twee keer eerder een ultimatum op om orde op zaken te stellen. Het tweede ultimatum liep op 12 april jl. af maar het is niet bekend of TUF Recycling zich nu aan dat ultimatum heeft gehouden.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant