Ondergrens sportbezuinigingen zo’n beetje in zicht

Gemeenten bezuinigden de afgelopen vijf jaar het meest op sport en cultuur. En volgens onderzoek dat I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur uitvoerde onder 1.373 gemeenteambtenaren en 2.192 burgers, is het leed nog niet geleden maar komt de ondergrens in zicht.

De ondergrens van de sportbezuinigingen door gemeenten begint in zicht te komen. In sport en cultuur is het meest bezuinigd en het minst geïnvesteerd.Meest bezuinigd
Bezuinigen op sport en cultuur is een combinatie die door meerdere gemeenten wordt gehanteerd om uit de rode cijfers te komen of te blijven. In beide sectoren werd volgens gemeente-ambtenaren ten opzichte van andere beleidsterreinen het meest bezuinigd en het minst geïnvesteerd maar langzamerhand lijkt de ondergrens bereikt.

Sportsector
André de Jeu, directeur van de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), herkent het beeld dat van de sportsector zichtbaar wordt. “Die ontwikkeling zien we al vanaf 2010”, zegt hij. Voor de renovatie en nieuwbouw van sportaccommodaties wordt volgens De Jeu een pas op de plaats gemaakt. “Er wordt nog wel gebouwd maar vertraagd.”

Beheer en onderhoud
Er wordt volgens hem met name bezuinigd op de sportondersteuning vanuit het ambtelijk apparaat. Verder hevelen nogal wat gemeenten het beheer en onderhoud van sportaccommodaties over naar de sportverenigingen. “Het zijn bezuinigingen maar zonder dat de sport daar echt last van heeft”, zo nuanceert hij de uitkomsten van het onderzoek.

Basisstructuur
“De situatie is nog niet dramatisch maar de sport is wel getroffen door de vele bezuinigingen. De grens van wat de sector kan hebben is wel bereikt. Als er nog meer wordt gesneden komt de basisstructuur van de sport in gevaar met als gevolg dat daarmee raken andere doelen van het gemeentelijk beleid zoals een betere gezondheid en het bevorderen van sociale cohesie, uit het zicht raken”, stelt de Jeu.

Goedkope oplossing
De kunst is volgens André de Jeu om niet door de ondergrens heen te zakken en een deel van de ondersteuning en investeringen in sport en beweging te bekostigen vanuit het sociaal domein. “Er zijn tal van sociale vraagstukken waarvoor sport een relatief goedkope oplossing kan bieden maar dan moet wel de basisstructuur overeind worden gehouden”, waarschuwt hij.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.