Olympia Sporthal over naar gemeente Wageningen

Wageningen is voornemens om de Olympia Sporthal te kopen om de hal voor sportactiviteiten door basisscholen en sportverenigingen te behouden. Als de gemeenteraad op 27 mei instemt met de aankoop, is de gemeente per 1 augustus eigenaar van de sporthal aan het Olympiaplein.

Olympia Sporthal blijft behouden voor de gemeente WageningenJuridische consequenties
Aanleiding om de mogelijkheden tot aankoop te verkennen, was een bezwaarschrift dat de eigenaren van de Olympia Sporthal in 2010 hebben ingediend bij de gemeente. Hierin werd bezwaar gemaakt tegen de subsidieverlening aan Sportfondsen Wageningen B.V.. De bezwarencommissie adviseerde de gemeente om de bezwaarmakers in het gelijk te stellen. Een onverwachte uitspraak voor Wageningen met mogelijk grote juridische en financiële consequenties.

Oplossing
Aangezien Wageningen noch de eigenaar Olympia Sporthal belang hebben bij een langdurige juridische procedure, waarbij het niet zeker zou zijn of de Olympia Sporthal behouden zou blijven, zijn gesprekken gestart om tot een oplossing te komen. Dat heeft geresulteerd in overeenstemming over de aankoop van de sporthal door de gemeente met als belangrijkste uitgangspunt het behoud van de hal voor sportactiviteiten voor het basisonderwijs en sportverenigingen.

Overgangsjaar
Er komt een overgangsjaar waarin de lopende zaken kunnen worden afgehandeld en nieuwe afspraken worden gemaakt over exploitatie volgens het Wageningse Sportbeleid. In dit jaar verandert er niets voor de huidige gebruikers. Van 1 augustus 2013 tot en met 31 juli 2014 kan de gemeente de toekomstige exploitatie regelen met de gebruikers volgens het Wageningse Sportbeleid. Hierin staat dat hoofdgebruikers van de gemeentelijke zaalsportaccommodaties exploitatie- en beheertaken op zich moeten nemen.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant