Nota Ruimte voor sport pakt tekorten aan

B&W van Breda heeft in de nota Ruimte voor sport (pdf) vastgesteld hoe Breda de tekorten op haar sportaccommodaties wil gaan wegwerken. De nota gaat in op de financiële situatie rond de voorzieningen en signaleert dat de tekorten voor onderhoud en beheer de komende jaren zullen oplopen.

Nota Ruimte voor sport werkt tekorten wegTekort wegwerken
Bob Bergkamp, wethouder wonen en leven: “Breda moet een tekort van 1,2 miljoen euro op beheer en onderhoud wegwerken. Dit heeft consequenties voor de komende jaren. Tot 2018 kunnen we het tekort oplossen met een beperkte lastentoename maar in de tussentijd willen we met de verenigingen werken aan een structurele oplossing.”

Voorzieningenaanbod uitgangspunt
Breda wil sportaccommodaties toegankelijk houden voor alle doelgroepen en richten op multifunctioneel gebruik. Om deze ambitie te realiseren heeft de nota Ruimte voor sport als uitgangspunten: “De basis op orde, niet uitbreiden maar omvormen, kostprijsgerelateerde tarieven en meer verantwoordelijkheid voor gebruikers”. Breda gaat uit van het voorzieningenaanbod en niet van de behoeftes van de sportverenigingen.

Bijdrage circa 30%
Breda vraagt geen kostendekkende huur voor het gebruik van de sportaccommodaties. In de gemeente dragen de gebruikers voor circa 30% bij aan de kosten van binnen- en buitensportaccommodaties. In vergelijking met andere Brabantse steden betalen sportverenigingen in Breda een relatief lage huur.

Exploitatietekort
Vanaf 2015 ontstaat er een structureel tekort van 1,2 miljoen euro op de exploitatie (0,2 miljoen) en het onderhoud (1,0 miljoen) van sportaccommodaties. In de nota wordt voorgesteld het exploitatietekort weg te werken door het waterverbruik en de schoonmaakkosten voor kleedruimten buitensport in rekening te brengen bij de gebruikers.

Structurele oplossing
Het resterende tekort van 1 miljoen euro kan in de komende vier jaar worden opgevangen door een aanvullende huurverhoging van ruim 8%. Met deze tijdelijke oplossing zal het tekort na 2018 circa 3 ton hoger zijn dan nu. Breda wil een structurele oplossing vinden voor dit tekort in een combinatie van huurverhoging, overdracht van onderhoudstaken, bezuinigingen op serviceniveau en het afstoten van eigendommen.

Reageren
Vanaf 6 februari tot 1 april 2014 is het mogelijk om te reageren op de concept nota Ruimte voor sport. Op basis van de reacties worden de voorgenomen keuzes waar mogelijk aangevuld en aangepast. De uitgangspunten van het sportaccommodatiebeleid worden daarnaast op 18 februari in de commissie Maatschappij besproken.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant