Nijmegen komt in 2020 zo’n 18% tekort op sportbeleid

Wijziging van de btw-sportvrijstelling leidt tot een tekort voor de sport in Nijmegen. De stad sluit hogere accommodatietarieven daarom niet uit.

Een wetswijziging in de btw-sportvrijstelling kan tot een tekort gaan leiden in de portefeuille sport. En dat kan weer leiden tot hogere tarieven voor gebruik van de accommodaties in de stad Nijmegen.

 

Nijmegen komt voor het sportbeleid 18% tekort. De stad kan mogelijk een deel van de investeringen aan de sportinfrastructuur niet meer meteen laten uitvoeren.

Compensatie

Door de wetswijziging vervalt vanaf 2019 het recht op (voor) aftrek van btw voor gemeenten. Dit geldt voor sport en ‘niet winst beogende exploitanten’ van sportaccommodaties. Het rijk heeft toegezegd om de opbrengst van deze belastingmaatregel terug te laten vloeien naar de benadeelden.

Maar van meet af aan bestond er twijfel over of die compensatie wel voldoende zou zijn. En die bleek terecht want het Rijk keerde maar 82% uit. Dat leverde Nijmegen nu een tekort op van bijna 336.000 euro.

18% tekort

“Wij kunnen de gevolgen in 2019 nog niet zo goed overzien. Er zijn namelijk grote projecten gestart voor de wijziging van het sportbesluit 1 januari 2019”, stelt BenW. “Maar wij verwachten in 2020 op de exploitaties en investeringen een tekort van zo’n 18%.”

“Het kan zijn dat Nijmegen die ontbrekende 18% in 2021 nog met terugwerkende krijgt uitgekeerd. Maar dat geld zou de financiering van ons sportbeleid dit en volgend jaar niet helpen.”

Tekort op de jeugdzorg

“Het gat is misschien te dichten door meer geld te genereren en dat weer in te zetten”, stelt het college. “Maar aan dat geld is alleen te komen door de accommodatietarieven te laten stijgen of ergens anders geld te vinden. En dit allemaal terwijl het sportbesluit geen bezuinigingsmaatregel zou zijn.”

Dit probleem komt nog eens bovenop bezuinigingen die Nijmegen nu al doorvoert. “Door het tekort op de jeugdzorg is in 2020 minder subsidie beschikbaar voor ons sportbeleid. Wij zullen vrij flink moeten bezuinigingen, bijvoorbeeld op de subsidie van de zwembaden in de stad.”

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.