Nieuwkoop bezuinigt ton op binnensportaccommodaties

B&W van de gemeente Nieuwkoop heeft zich voorgenomen om 100.000 euro te bezuinigen op de 1,2 miljoen euro die de binnensportaccommodaties de gemeente jaarlijks kosten. In de gemeenteraad had tijdens de raadsvergadering op 30 oktober jl. een discussie moeten ontstaan over dit voornemen.

Het college van B&W van de gemeente Nieuwkoop heeft zich voorgenomen om 100.000 euro te bezuinigen op de jaarlijkse 1,2 miljoen euro kosten die de binnensportaccommodaties nu kosten.Vragen zonder antwoorden
Het onderwerp sportaccommodaties werd door twee raadspartijen in Nieuwkoop aan de orde gesteld maar van het voeren van een echte discussie bleek eigenlijk nauwelijks sprake. Raadslid Tessa Schrama stelde vooral veel vragen die sportwethouder Guus Elkhuizen vervolgens niet beantwoordde. Later legde Elkhuizen dat uit als “een poging om de raad initiatieven te laten tonen en met oplossingen te laten komen.”

Denksporen
Sportwethouder Elkhuizen verduidelijkte dat er op het ogenblik twee denksporen zijn:

  1. De oprichting van een sportraad of platform voor de belangenbehartiging van de sportverenigingen in Nieuwkoop en
  2. Het starten van een platform voor de het beheer van binnensportaccommodaties, zoals ook al bestaat voor de buitensportaccommodaties. Met alle beheerders is tot nu toe goed overleg geweest over het beheer en de pachtovereenkomsten.

De gemeenteraadsleden Piet Melzer van de VVD en Elias van Belzen van de SGP/CU formuleerden een voor hen duidelijk uitgangspunt: “Als er voor een bepaalde accommodatie geen rendabele bezetting meer mogelijk is, moeten wij als gemeente Nieuwkoop niet schromen om deze te durven sluiten.”

Kans benutten
Wel vinden beide heren dat er alles aan gedaan moet worden om een sportaccommodatie rendabel te krijgen. “Het teruggelopen gebruik van Sporthal de Vlinder in Ter Aar bijvoorbeeld, vraagt echter om maatregelen. Maar laten we eerst eens de kans benutten om een ton te bezuinigen, om vervolgens later te beoordelen of we daarmee de boel betaalbaar kunnen houden”, aldus de raadsleden.

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant