Nieuw tarievenbeleid Utrechtse sportaccommodaties

De gemeente Utrecht heeft samen met de sportverenigingen nieuw tarievenbeleid opgesteld om de historische scheefgroei van de tarieven voor het gebruik van sportaccommodaties ter herstellen. Alle clubs kunnen de komende maanden op het conceptvoorstel voor een rechtvaardiger tarievenbeleid reageren.

De huidige tarieven voor sportaccommodaties zijn op onderdelen verouderd en versnipperd. Een nieuw tarievenbeleid moet inzicht geven in de daadwerkelijke kosten van een sportaccommodatie.

Jaarlijkse kostprijs

De basis voor de nieuwe tarieven is de jaarlijkse kostprijs van een sportaccommodatie, de kosten die de gemeente moeten maken voor de grond, reserveringen voor her- en nieuwbouw, onderhoud, personeel en overhead. Het gemiddelde accommodatietarief is 25% van de kostprijs.

Tarieven binnensportaccommodaties omlaag

Sportverenigingen die van eenzelfde accommodatietype gebruik maken, gaan in het vervolg hetzelfde betalen. Bij de binnensport gaan de tarieven (mede voor zwembaden en atletiekbanen) over het algemeen omlaag met name tijdens doordeweekse daluren vóór 18:00 uur. Zo wil Utrecht sporten in de middagen stimuleren.

Tarieven buitensportaccommodaties omhoog

De tarieven voor buitensportaccommodfaties gaan omhoog. Clubs kunnen aangeven hoeveel uur zij de velden nodig hebben en gaan betalen naar gebruik. De vrije velduren kunnen dan worden aangeboden aan andere sporters. Efficiënter gebruik van de velden moet op termijn tot een daling van de tarieven leiden.

Clubbestuurders kunnen reageren

Op 1 november hebben alle sportverenigingen bericht ontvangen over het nieuwe tarievenbeleid. De clubbestuurders kunnen hierop reageren bij de Vereniging Sport Utrecht (VSU). Ook andere sportorganisaties kunnen hier terecht voor reacties en suggesties. Indien zou blijken dat zich ongewenste effecten voordien in het nieuwe tarievenbeleid, dan kan de gemeente Utrecht deze nog aanpassingen.

Overgangsregeling voor het nieuwe tarievenbeleid

Sportverenigingen die een kostenstijging van 20% of meer verwachten, kunnen gebruik maken van een overgangsregeling (huurmatiging). Het college van BenW en de gemeenteraad van Utrecht nemen begin 2017 een besluit over over het nieuwe tarievenbeleid dat met ingang van het sportseizoen 2017-2018 in werking zal treden.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.