MSV 71 vindt een nieuwe sportaccommodatie onnodig

Het bestuur van vv MSV 71 heeft geen behoefte aan de ontwikkeling van een grote nieuwe sportaccommodatie in de Steendijkpolder in Maasluis.

Het bestuur van vv MSV 71 kan zich niet vinden in het plan van de heren Gerrit Malipaard en KNVB directeur Eric Gudde, om een sportaccommodatie in de Steendijkpolder te ontwikkelen.

 

In de media verwijten de heren Malipaard en Gudde, de gemeente Maassluis dat deze 20 jaar heeft geslapen en geen geld heeft vrij gemaakt voor de sportverenigingen.

Investeringen door de gemeente

Het bestuur van MSV ’71 herkent zich niet in de kritiek van de twee. Hierbij wordt in de ogen van het clubbestuur namelijk voorbij gegaan “aan de investeringen die de afgelopen jaren door de gemeente in de sport zijn gedaan. Zoals bijvoorbeeld voor de aanleg van kunst- en natuurgrasvelden bij MHV Evergreen, kv CKC en de voetbalclubs.”

MSV 71 blij met subsidieregeling

Bovendien biedt de gemeente Maassluis de clubs een subsidieregeling om kleedkamers te realiseren. Via deze regeling kunnen alle lokale clubs circa 75% van hun nieuwbouw plannen vergoed krijgen.

“Een mooie regeling waarmee zij clubs stimuleren om te investeren in hun accommodatie. En ook MSV 71 heeft hier dankbaar gebruik van gemaakt. De resterende 25% heeft de club uit eigen middelen bijgedragen.”

“Ook het beeld dat wordt geschetst dat er in veel kleedkamers van clubs in Maasluis schimmel zit, klopt in het geval van MSV 71 niet.”

Standpunt NOC*NSF

Het bestuur vindt bovendien dat één voetbalvereniging in Maassluis-West wel voldoende is. Ook onderschrijft de club het standpunt van NOC*NSF om sportverenigingen zoveel mogelijk in de woonwijken te houden. “De huidige geografische verdeling van de drie voetbalverenigingen in Maasluis voldoet prima. Ook met het oog op de groei, de milieubelasting en verkeersveiligheid.”

Tenslotte vormt MSV ’71 al een grote sportstrook, samen met een aantal buurclubs die het stuk voor stuk prima doen. Een dure herinrichting vindt het MSV 71 bestuur dan ook niets anders dan onnodige kapitaalvernietiging.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant