T@B wil minder regeldruk voor sportverenigingen

Sportverenigingen zijn kritisch over de samenwerking met de gemeente en de wijze waarop Hardinxveld-Giessendam de huidige regels hanteert en controleert. Dit werd duidelijk tijdens een bijeenkomst voor sportclubs die door de lokale politieke partij T@B werd georganiseerd.

Transparante partij voor Algemeen Belang Hardinxveld-Giessendam (T@B) wil minder regeldruk sportverenigingenMeer gevraagd
Op tal van terreinen wordt meer van sportverenigingen gevraagd. Op sportief gebied (beperking van discriminatie en geweld op en rond de sportvelden) maar ook op organisatorisch gebied. En dat alles in een tijd die door een terugtrekkende gemeente en verlies van financiële ondersteuning voor sportverenigingen al niet de gemakkelijkste is.

Horecaverordening
Er komt veel op sportverenigingen af. Een belangrijk aspect dat in ontmoetingen ter sprake komt is in dit kader de invoering van de nieuwe drank- en horecawet met de aansluitende horecaverordening. “De gemeente slaat door in haar handhavingstaken. Een sportvereniging blijft mede in leven door de onmisbare ondersteuning van vrijwilligers.

Regeldruk
T@B-raadslid en oud-verenigingsbestuurder Johan van Wijngaarden is van mening dat de gemeente moet stoppen met het opbouwen van regeldruk en intensivering van handhaving. Daarnaast moeten verenigingen meer worden betrokken bij het in stand houden en het beheer van sporthallen en het zwembad. Ook moet de gemeente niet meer de fout maken om een sporthal te klein te bouwen of zonder horecavoorziening.”

Samenwerken
Het sportverenigingsleven verwacht van de gemeente meer stimulering door beter samen te werken, zowel onderling als met de gemeente. Sportbeleid kan bijvoorbeeld samen worden ontwikkeld. “De verenigingen willen weten welke kant de gemeente met de sport op wil en verwachten van de gemeente een meer faciliterende rol.

Afstemmen
De T@B zet de uitkomsten van de sportverenigingenavond op papier en verstuurt deze naar de sportclubs. “Wij zullen ons beleid afstemmen op de inbreng van de sportverenigingen en deze verwerken in ons partijprogramma. We zullen ons inzetten voor de sport in ons dorp”, aldus fractievoorzitter Van Houwelingen.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant