Maastricht Sport moet aan betere communicatie werken

Maastricht Sport, de twee jaar geleden verzelfstandigde sportorganisatie van de gemeente Maastricht, lijkt de communicatiestructuur tussen het bureau en sportverenigingen nog niet geheel op orde te hebben. Nog niet iedereen is tevreden over de samenwerking met dit bureau.

Maastricht Sport moet aan betere communicatie met de Maastrichtse sportverenigingen werkenSportbeleid
Bij Maastricht Sport is alle gemeentelijke kennis van Maastricht op het gebied van sport bijeen gebracht. Het bureau draagt de verantwoordelijkheid voor de exploitatie en het beheer van de portaccommodaties van de stad.
Maastricht Sport werd ruim twee jaar geleden opgericht om het Maastrichtse sportbeleid efficiënter te laten verlopen. Dit doel lijkt nog niet bereikt.

Communicatie en bereikbaarheid
Volgens fractievoorzitter John Steijns van Stadsbelangen Mestreech zijn veel medewerkers van Maastricht Sport slecht bereikbaar en komt men gemaakte afspraken niet na. “Ook op e-mailberichten wordt vaak niet gereageerd”, stelt Steijns.

“Met name de communicatie, de bereikbaarheid en de versobering van de dienstverlening vanuit Maastricht Sport zijn een doorn in het oog van menig sportbestuurder”, schrijf Steijns in een brief aan het college van B en W van Maastricht. Hij vraagt zich af elke maatregelen het college denkt te nemen om deze communicatie en bereikbaarheid tussen gemeente (Maastricht Sport) en de sportverenigingen te verbeteren.

Betrokkenheid
Bestuurders van Maastrichtse amateursportclubs hebben meermaals aangegeven ontevreden te zijn over de dienstverlening van Maastricht Sport, zo laat Steijns weten. Steijns zegt “sterk het idee te hebben dat het bij het bureau ontbreekt aan betrokkenheid. En dat is funest is voor het realiseren van het sportbeleid.”

MVV
De voetbalclubs Willem I en RKASV Amby voelen zich danig in de steek gelaten door Maastricht Sport. De bestuurders van deze verenigingen hebben sterk de indruk dat de gemeente van plan is MVV een voorkeurspositie te gunnen bij de toewijzing van de velden bij het Geusseltbad.

Prioriteit
Dat is volgens hen in strijd met de afspraken die met beide clubs zijn gemaakt over het gebruik van de voetbalvelden, de kantine en de materialen. Er was mondeling overeengekomen dat deze clubs prioriteit zouden krijgen bij het gebruik van de accommodatie. Bovendien maken de clubs al 6 maanden gebruik van het complex maar is over dit gebruik nog steeds geen contract ondertekend.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.