Leiden investeert 30 miljoen euro in sport

In 2016 sport en beweegt 75% van de Leidenaren. Dat is het doel van het gemeentelijk sportbeleid, zo blijkt uit de nieuwe sportnota Verleiden tot bewegen. Daarom investeert Leiden in voldoende en kwalitatief goede sportvoorzieningen, in verenigingsondersteuning en in sportstimulering. Het college van burgemeester en wethouders stelt hiervoor ruim 30 miljoen euro beschikbaar.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de nota vastgesteld en vrijgegeven voor de inspraak. Het Leidse college kiest voor het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud aan álle sportaccommodaties en het investeren in nieuwe sportvoorzieningen in Leiden Zuid-West.

Wethouder Frank de Wit van Onderwijs, Sport en Milieu; “Met ruim 30 miljoen euro kunnen we de komende jaren veel doen voor de sport en de sportaccommodaties in Leiden. Dat is belangrijk. Sporten en bewegen is goed voor de gezondheid, bevordert de sociale samenhang en is bovendien leuk. Dáárom hebben we als doel gesteld dat in 2016 75% van de Leidenaren sport. Het woord is nu aan sportverenigingen. In de inspraakperiode kunnen zij én andere betrokkenen hun mening geven over “Verleiden tot bewegen”.

Sportstimulering
Het moet voor iedereen in Leiden mogelijk zijn om te bewegen of te sporten. Het college van B&W wil daarom blijven investeren in sport voor alle inwoners, met extra aandacht voor de jeugd, ouderen en mensen met een beperking. Sportstimulering betekent ook het wegnemen van barrières voor sportdeelname. Het gaat dan om respectvol en sportief gedrag in een veilige en verdraagzame omgeving.

Verenigingsondersteuning
Actieve en bloeiende clubs zijn belangrijk voor de Leidse samenleving. Deze dragen bij aan de leefbaarheid in de stad. Dat schept verantwoordelijkheid voor de besturen en de leden van die verenigingen. Uitgangspunt van de nota is dat sporters en verenigingen zelf hun verantwoordelijkheid nemen voor hun sport en hun rol in de samenleving. De mogelijkheden voor het openen van een sportloket bij het Sportbedrijf worden onderzocht, evenals de haalbaarheid voor het aanstellen van een sportcoördinator.

Voldoende en kwalitatief goede sportvoorzieningen
Het Leidse college vindt dat de sportaccommodaties in de stad op orde moeten zijn en kiest daarom voor het noodzakelijk onderhoud aan álle sportaccommodaties. Daarnaast wordt voorgesteld te investeren in nieuwe sportvoorzieningen in Leiden Zuid-West. Het gaat dan om een nieuwe sporthal en een nieuw zwembad, geschikt voor topsport, in combinatie met onderwijs en andere functies. Daarnaast is er 2,5 miljoen euro beschikbaar om de sluiting van zwembad De Vliet of de IJshal te voorkomen.

Het college heeft voorgesteld om structureel een bedrag van € 750.000 per jaar extra beschikbaar te stellen voor sport én daarnaast éénmalig een extra bedrag van 2,5 miljoen euro voor de sport te bestemmen. Samen met de 18 miljoen euro die al beschikbaar is voor de sport, komt het totaal op ruim 30 miljoen euro tot en met 2025.

Inspraak
Voordat het college van B&W de sportnota ter behandeling naar de gemeenteraad stuurt, kunnen belanghebbenden, betrokkenen en de Leidse sportverenigingen tijdens de inspraakperiode aangeven wat ze van de nota vinden. De inspraaktermijn loopt van vrijdag 15 juni 2012 tot en met vrijdag 10 augustus 2012.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant