Legionella besmetting in ’t Trefpunt Voorthuizen

De legionella bacterie is opgedoken in de doucheruimtes van ontmoetingscentrum ’t Trefpunt in Voorthuizen. “De gemeente Barneveld is hoofdverantwoordelijk voor de waterinstallaties in sportaccommodaties”, zo stelt het college van BenW in antwoord op schriftelijke vragen hierover van raadslid Shane Lasscher (Burger Initiatief).

De gemeente Barneveld draagt zorg voor een beheersplan, de verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de exploitant Optisport en de gemeente ziet toe op deze uitvoering.

Drinkwaterbesluit

“In mei 2011 is het Drinkwaterbesluit van kracht geworden waarin alle verantwoordelijkheden van Nederlandse gemeenten zijn vastgelegd. Als eigenaar van de sportaccommodaties heeft de gemeente Barneveld dus een verantwoordelijkheid en draagt zorg voor de beheersplannen en de uitvoeringscontroles van de waterinstallaties in gemeentelijke gebouwen”, aldus het college.

Achterstand in de registratie

De gemeente heeft de noodzakelijke controles uitgevoerd m.b.t. het bijhouden van de logboeken. De uit te voeren maatregelen zijn eveneens steekproefgewijs gecontroleerd op een aantal locaties . “Uit de steekproeven bleek dat er in ’t Trefpunt een achterstand was in de registratie en spoelcontroles. Deze bevindingen zijn met de exploitant Optisport gedeeld die de achterstand geheel heeft ingehaald”, aldus BenW.

Legionella preventie weer op niveau

Na vervolgonderzoek is volgens BenW van Barneveld de legionella preventie nu op orde in alle accommodaties. De kosten van de extra werkzaamheden die moesten worden verricht om de legionella preventie weer op het gewenste niveau te krijgen zijn geheel voor rekening gekomen van Optisport.

Douches afgesloten conform het beheersplan

Optisport in Tilburg heeft volgens het college van BenW conform het beheersplan de douche afgesloten nadat was gebleken dat de grenswaarde voor legionella was overschreden. Daarop zijn de nodige maatregelen getroffen en zijn de installaties grondig doorgespoeld. Inmiddels kan weer gebruik worden gemaakt van de douches. Verengingen die hinder hebben ondervonden van deze legionella besmetting, kunnen in geval van schade contact opnemen met Optisport.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant