Krachtenbundeling vereenvoudigt de DHW-uitvoering

Voor een praktisch uitvoeringsplan van de Drank- en Horecawet (DHW) moeten gemeenten partnerschappen sluiten met alle betrokken partijen zoals de horeca, het onderwijs, sportverenigingen, de jongeren zelf en niet op de laatste plaats hun ouders. Krachtenbundeling in plaats van versnippering.

Krachtenbundeling vereenvoudigd de uitvoering van DHW-beleid door gemeenten. Een samenhangend preventiebeleid biedt meer vat op ongewenst alcoholgebruik.Het ‘Zweedse model,’ zoals in Stockholm werd toegepast, kan inspiratie bieden voor DHW-handhaving door Nederlandse gemeenten.

Krachtenveld
De aanpak van alcoholmisbruik onder jongeren door gemeenten vereist een op maat gesneden aanpak. Een remmende factor hierin is dat er veel partijen zijn betrokken bij de oplossing van het vraagstuk rond handhaving van de DHW. Daardoor ligt het gevaar van beleidsversnippering op de loer. Om dat te voorkomen verdient krachtenbundeling tussen de diverse beleidsorganen binnen gemeenten aanbeveling.

Aanbevelingen
Gemeenten en de bij het handhavingsproces betrokken partners krijgen via een samenhangend preventiebeleid meer vat op ongewenst alcoholgebruik en -misbruik. Imke Hermans en Hans van Waes doen via het Platform Secondant, zeven aanbevelingen om te komen van beleid naar effectieve uitvoering:

 1. Breng in beeld welke partijen voor de krachtenbundeling relevant zijn
 2. De gemeente bepaalt de strategie en stelt de te realiseren doelen vast
 3. Een succesvolle aanpak vraagt om continuïteit en uithoudingsvermogen
 4. Goede informatieverzameling en -deling van betrouwbare feiten en cijfers
 5. Het gezamenlijke belang is verantwoord alcoholgebruik binnen de grenzen van de wet
 6. Een succesvolle aanpak valt of staat met gestructureerde en heldere communicatie
 7. De kerngedachte achter effectieve handhavinging is ‘dat je samen sterk staat’

Praktijkvoorbeelden
Het belang van goede samenwerking wordt door Hermans en Van Waes geïllustreerd aan de hand van praktijkvoorbeelden uit Hulst en Stockholm.

Secondant
Het vaktijdschrift Secondant biedt praktijkgerichte informatie over projecten, onderzoeken en trends rond criminaliteitspreventie en maatschappelijke veiligheid. Bij Secondant zijn deskundigen betrokken van het ministerie van Veiligheid en Justitie, gemeenten, politie en OM, universiteiten, hogescholen en partners zoals verzekeraars en kennisinstellingen.

  Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

  Partners

  SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant