Onvoldoende sportvoorzieningen in Koers2025

In de toekomstvisie van Amsterdam, Koers2025, is o.m. de bouw van 50.000 woningen opgenomen om de druk op de woningvoorraad te verminderen. De bestuurscommissies van de stadsdelen hebben in een voorronde echter aangegeven behoefte te hebben aan een meer alomvattend plan met daarin sport- en recreatievoorzieningen.

Begin maart debatteerden de stadsdeelbesturen over Koers2025. Een meerderheid bleek voorstander van meer aandacht voor goede maatschappelijke en sportvoorzieningen.

De stadsdeelbestuurders vinden deze voorzieningen essentieel voor de leefbaarheid maar in hun optiek bestaat er in Koers2025 nu nog te weinig aandacht voor dit aspect. Op sport- en recreatiegebied doen de commissies een aantal aanbevelingen en gaan tegelijkertijd in op de gebiedsplannen voor de bestaande sportieve ruimte in Koers2025.

Jachthavengebied Nieuwe Meer

De bestuurscommissie Zuid geeft aan de verbinding te missen met andere (sport-)beleidsprogramma’s zoals de Sportas en Stad in Balans. Zuid waardeert haar huidige recreatieve en sportmogelijkheden en benadrukt de wens voor het versterken van de functie van het jachthavengebied Nieuwe Meer en wil dit gebied niet als woningbouwlocatie aanmerken.

Sportpark Spieringhorn

Voor Zuid-Oost kwamen de bouwplannen op sportpark de Toekomst niet ter sprake en in Nieuw-West is men er niet enthousiast over dat sportpark Spieringhorn als potentiële woningbouwlocatie is opgenomen. Op de bebouwingsplannen van sportpark Riekerhaven en de Multatuliweg kwam geen commentaar.

Jaap Edencomplex

De bestuurscommissie Oost is tegen het aanwijzen van het Jaap Edencomplex als potentiële woningbouwlocatie. Oost ziet liever dat dit gebied bestemd blijft voor groen en sport, zoals ook aanbevolen in studies zoals de Hoofdsportstructuur. Het complex heeft nu een goed ontwikkelde sportfunctie en optimalisatie van dit gebruik lijkt Oost beter.

Meer balans

De bestuurscommissies zoeken meer balans in de verhouding woningbouw en maatschappelijke (sport-)voorzieningen. Deze wens is in een reactie ingediend bij wethouder Eric van der Burg en het bestuurlijk team Koers2025 en BenW neemt de reacties en adviezen mee in de uitwerking van Koers2025 voordat deze vóór de zomer in de gemeenteraad behandeld wordt.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.