JJPM effectieve methode voor alcoholcontrole

Adviesbureau BHBW heeft voor gemeenten een methodiek ontwikkeld (JJPM) om de controle op de verstrekking van alcohol aan jongeren veel (kosten-)effectiever te organiseren. Deze methodiek werkt prima voor supermarkten maar is ook toe te passen op controle-activiteiten bij sportverenigingen.

De JJPM methode van BHBW is voor gemeenten een effectieve methode voor de controle van alcoholverkoop aan jongerenOnderzoek en opleiding
De invoering van de nieuwe DHW per 1 januari jl. kost gemeenten veel extra werk en geld. Adviesbureau BHBW ondersteunt gemeentelijke toezichthouders en leidt 65% van alle Nederlandse DHW-toezichthouders op. Deze groep is specifiek belast met de controle op de naleving van de leeftijdsgrenzen voor alcoholverstrekking.

Vragen
Bij steeds meer gemeenten werkt BHBW volgens de Jong Proef Preventie methodiek (JPPM) bij de jeugd-gevoelige alcoholverstrekkers zoals supermarkten. Van andere alcoholverstrekkers, zoals cafés, discotheken, slijterijen en sportkantines, krijgt BHBW steeds vaker de vraag of zij ook niet via JJPM mogen controleren. De methode wordt al toegepast bij alle jeugd-gevoelige alcoholverstrekkers op de Friese Waddeneilanden, ook bij de sportkantines.

Hoe werkt JPPM
Eigenlijk heel eenvoudig. Iedere JJPM-deelnemer ondertekent een convenant en betaalt een deelnameborg. Houdt men zich bij een controle netjes aan de voorwaarden, dan ontvangt men dat deel van de borg terug van de gemeente. Voldoet men tijdens een willekeurige controle echter niet aan de convenantvoorwaarden, dan is men een deel van de borg kwijt.

Een voorbeeld
Met sportkantine X wordt afgesproken dat jaarlijks drie keer wordt gecontroleerd en er wordt bij één controle een overtreding geconstateerd. Sportkantine X ontvangt dan 2/3 van de borg terug. De sportkantines die niet aan deze methodiek meewerken blijven onder het reguliere toezicht van Boa’s en/of DHW-toezichthouders vallen en lopen daarmee het risico op veel hogere boetes en andere strafmaatregelen.

JJPM gaat uit van de verantwoordelijkheid van de ondernemer of kantinebeheerder bij de verkoop van alcohol. Een deelnemer valt buiten het ‘reguliere’ gemeentelijke toezicht en buiten de sanctiemiddelen (!) zoals een bestuurlijke boete van 1.360 euro, bestuursdwang, het schorsen van de vergunning, etc. Als blijkt dat men de convenantvoorwaarden structureel overtreed, dan vindt uitsluiting van het convenant plaats.

Mystery kopers
De JJPM is geen vervanging van het reguliere toezicht maar ondersteunt dit juist. De convenanten ontlasten het reguliere gemeentelijke toezicht, zodat dit gerichter en effectiever kan worden ingezet op plaatsen waar dat nodig is. Rapporterende ‘mystery kopers’ vervangen het reguliere gemeentelijke toezicht. De ondernemer of kantinebeheerder moet controle houden over de alcoholverkoop, het convenant dat deelnemers ondertekenen is dus geen vrijbrief om maar de wet te kunnen overtreden.

Uitstraling
Door een convenant toe te passen stralen de gemeente en alcoholverstrekkers samen uit dat men zich optimaal inzet tegen alcoholmisbruik onder jongeren. Daarnaast ontvangen de medewerkers en barvrijwilligers van deelnemende convenantpartners een uitgebreide instructie over leeftijdherkenning, tips en trucs uit de praktijk en de nieuwe Drank- en Horecawet.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.