Jeugdsportfonds Breda vanaf deze week aan de slag

Deze week is het Jeugdsportfonds Breda actief geworden door de installatie van het stichtingsbestuur van het fonds. Het Jeugdsportfonds is bedoeld voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging.

Jeugdsportfonds Breda vanaf deze week aan de slagOvereenkomst
Cees Meeuwis, wethouder Sociale Zaken ondertekende de intentieovereenkomst met het bestuur van het sportfonds. Ook vond de ondertekening plaats van de franchiseovereenkomst tussen het Bredase fonds en het landelijke jeugdsportfonds.

Langdurige activiteiten
Het Jeugdsportfonds Breda is in het leven geroepen als aanvulling op de BredaPas, een instrument om kinderen uit gezinnen op of onder de armoedegrens in staat te stellen deel te nemen aan sportactiviteiten. Incidentele sportbeoefening – bijvoorbeeld een middagje schaatsen – blijft onder de BredaPas vallen. Langdurige activiteiten zoals een lidmaatschap van een sportclub vallen voortaan onder het Jeugdsportfonds Breda.

Iedereen sporten
Bob Bergkamp, CDA wethouder Sport: “Wij werken graag mee aan de oprichting van een sportfonds voor de jeugd. Dit levert een bijdrage aan onze doelstelling dat iedereen in Breda moet kunnen sporten. Door een aanvraag via een van de intermediairs in te dienen, proberen we deze voor ouders laagdrempeliger te maken. Zo krijgen we ook meer inzicht in de besteding van de budgetten en de participatie. We zien het Jeugdsportfonds Breda als een waardevolle aanvulling op onze BredaPas.”

Altijd via een intermediair
Ouders of kinderen uit gezinnen op of onder de armoedegrens die in het bezit zijn van een BredaPas, kunnen een beroep doen op het fonds. Een aanvraag kan uitsluitend door professionals worden ingediend. Het Jeugdsportfonds Breda vraagt deze professionals om de rol van intermediair te vervullen en een aanvraag voor één of meerdere kinderen uit een gezin digitaal in te dienen. De bijdrage per kind voor het Sportfonds Breda bedraagt maximaal 225 euro per jaar. Een aanvraag geldt voor 12 maanden, daarna kan een nieuwe aanvraag ingediend worden. Het Jeugdportfonds Breda maakt het gevraagde bedrag rechtstreeks over aan de sportvereniging.

Fondsenwerving 
Het Jeugdsportfonds Breda is mede afhankelijk van donaties, sponsoring en giften van particulieren en organisaties. Het fonds kan gebruik maken van landelijke publiciteitsuitingen en fondsenwerving en beschikt over de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) status en een CBF goedkeuring (Centraal bureau voor fondsenwerving).

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.