Tynaarlo positief na evaluatie inzet combinatiefunctionarissen

De gemeente Tynaarlo wil inzicht hebben in de opbrengsten van de inzet van combinatiefunctionarissen (CF-en) en heeft onderzoek- en adviesbureau Kennispraktijk ingeschakeld om hun meerwaarde te laten onderzoeken.


Meerwaarde

Op scholen, sportclubs, culturele en andere organisaties, werd informatie verzameld zodat gefundeerde uitspraken kunnen worden gedaan over de meerwaarde van de inzet van combinatiefunctionarissen. Die meerwaarde blijkt zeker te zijn ontstaan.

Evaluatie

De evaluatie laat zien dat, dankzij de inzet van de CF-en de afgelopen jaren, een groter en gevarieerder sport- en cultuuraanbod is gerealiseerd. Ook het aantal – deelnemers aan – naschoolse activiteiten is in deze jaren toegenomen. Alle kinderen krijgen de kans om laagdrempelig kennis te maken met het sport- en cultuuraanbod in Tynaarlo, met speciale aandacht voor kinderen met een motorische achterstand.

Meer resultaat

De betrokkenheid van scholen en sportverenigingen in Tynaarlo is eveneens groter geworden. De samenwerking verloopt beter en er wordt met dezelfde inzet van middelen meer resultaat geboekt. De rol die de CF-en spelen in de sportinfrastructuur en het culturele aanbod is cruciaal.

Hoge kwaliteit

Een ander aspect dat wordt genoemd heeft betrekking op zowel de kwantiteit als kwaliteit van het aanbod. Door de komst van de CF-en worden meer activiteiten georganiseerd en van hoge kwaliteit, zowel pedagogisch, didactisch als methodisch. De extra inzet op sport draagt er toe bij dat het percentage kinderen met overgewicht binnen de gemeente stabiliseert.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.