Intrekking subsidie: Dantumadiel misleidt sportverenigingen

Op 26 maart jl. werd door de gemeente Dantumadiel het annuleren van de bouw van de Skeelerbaan met de bijbehorende woningbouw besproken. Oorzaak: de Provincie Fryslân heeft de subsidietoezegging voor 1,2 miljoen ingetrokken. Tegen de intrekking zou geen beroep of bezwaar meer mogelijk zijn.

Intrekking subsidie: Dantumadiel misleidt sportverenigingenHalf jaar
Volgens fractievoorzitter Romke Postma van Dantumadeel ’82 lijkt het college echter al in de zomer van 2012 op de hoogte te zijn geweest van de intrekking van de toegezegde subsidie door de provincie Fryslân.
Tijdens een gesprek met wethouders Dijksterhuis (CU) en Bos (CDA) gaf het college aan dat zij daarover al een half jaar daarvoor, in september 2012 dus, per brief zijn geïnformeerd door Gedeputeerde Staten van Fryslân.

Gelachen
Wat fractievoorzitter Postma steekt is het feit dat het college al in de zomer van 2012 van de intrekking op de hoogte was, de raad noch de betrokken sportverenigingen in De Westereen daarover heeft geïnformeerd en partijen aan het lijntje heeft gehouden. Nota bene 2 weken voor de bekendmaking werd over dit onderwerp nog een convenant gesloten met de gemeente. “Je vraagt je af of men op het gemeentehuis in Damwâld niet stiekem heeft gelachen om die naïeve sportverenigingen en het dorpsbelang”, aldus Postma.

Bij de neus
Ook de fractie van Dantumadeel ’82 voelt zich bij de neus genomen. Het college had de raad al in de zomer van 2012 moeten informeren over deze nieuwe ontwikkelingen, dan hadden de betrokken verenigingen nog tijd geweest om een krachtig geluid te laten horen.

“Onze fractie dacht dat het wel goed zat maar de raad was kennelijk net zo naïef als wij en de sportverenigingen. Dantumadeel ’82 beraad zich over de te nemen stappen tegen het college. Het gebrek aan informatieverstrekking en de luchtige houding van het college daarover naar de betrokken partijen zijn afkeurenswaardig”, aldus Postma.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant