Huurverlaging voor Rotterdamse sportverenigingen

“Rotterdamse sportverenigingen die aan de gemeente meer huur betalen dan de werkelijke kosten, moeten huurverlaging krijgen”, vinden VVD-raadsleden Verheij en Van Gent. “Sportverenigingen maken sporten voor Rotterdammers mogelijk, daar hoeft de gemeente geen winst op te maken.”

Huurverlaging voor Rotterdamse sportverenigingenDe Rotterdamse VVD-fractie vraagt het college van B&W of de gemeente huurverlaging wil toepassen voor clubs die een te hoge huur betalen of die sportverenigingen hun accommodatie te koop wil aanbieden.

Kostendekkende huur
Vanaf 1 januari 2014 gaan sportverenigingen in Rotterdam een kostendekkende huur betalen voor de sportaccommodaties die ze van de gemeente huren. Voor veel verenigingen betekent dit dat de huren omhoog gaan. Tegelijkertijd wordt deze kostenstijging weer beperkt en krijgen sportverenigingen die dat nodig hebben, van de gemeente Rotterdam weer een gedeeltelijk compenserende subsidie.

Geen eenduidig beleid
Sommige sportverenigingen betalen nu echter al meer dan dat kostendekkende tarief dat per 1 januari 2014 ook nog eens zal worden verhoogd met de inflatiecorrectie. Volgens vice-fractievoorzitter Jan-willem Verheij is hier sprake van meten met twee maten. “We voeren de kostendekkende huren in zodat iedereen weet wat de werkelijke huurkosten zijn. Subsidies worden daar op afgestemd. Als er dan sportverenigingen tussen zitten die juist een commerciële huur moeten betalen, is er geen sprake meer van eenduidig beleid en lijkt huurverlaging voor deze sportverenigingen geheel op z’n plaats.”

Accommodatie kopen
Als de gemeente toch een commerciële huurprijs zou willen rekenen, moet de gemeente overwegen om de accommodatie aan de huurder te verkopen. “Het commercieel verhuren van vastgoed is geen gemeentelijke taak, dat moet Rotterdam overlaten aan partijen die dat beter kunnen”, aldus Verheij. De VVD heeft het college gevraagd of Rotterdam huurverlaging wil toepassen voor clubs die een te hoge huur betalen of dat sportverenigingen die dat willen, hun accommodatie van de gemeente kunnen kopen.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantClubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te starten