Sportclubs in Hoogvliet vrezen groot ledenverlies

In oktober 2015 zijn de sportverenigingen in Hoogvliet die gebruik maken van sporthallen en gymzalen, door gemeente Rotterdam op de hoogte gesteld van het voornemen van een forse huurverhogingen vanaf 1 september 2016. Voor een aantal sportverenigingen soms met wel 70%, in een enkel geval zelfs met 100%.

Na het opheffen van de deelgemeenten in maart 2014 heeft de afdeling Sport & Cultuur van Rotterdam bepaald dat binnensportaccommodaties uniforme huurtarieven moesten krijgen.

Exponentiële ledenafname sportclubs in Hoogvliet

Uit het BMC-onderzoek ‘Spankracht, hoeveel rek zit er in de Rotterdamse sportverenigingen?’ dat in maart 2013 in opdracht van de gemeente Rotterdam is uitgevoerd, komt naar voren dat een sterke contributieverhoging tot exponentiële afname van het aantal leden leidt. Huurverhoging van deze omvang betekent voor veel clubs een forse toename van de kosten waar geen extra inkomsten tegenover staan.

Sportuitval treedt relatief snel op

In het onderzoek zijn de uitvalpercentages berekend voor de Rotterdamse sportverenigingen bij een contributieverhoging van 25%, 50% 75% en 100%. Bij deze percentages is uitgegaan van een huurstijging die in één keer wordt doorgevoerd. De uitval van sporters bij een bepaalde contributiestijging is weergegeven in onderstaande figuur. Hieruit blijkt sportuitval relatief snel op te treden na een contributiestijging.

In het onderzoek zijn de uitvalpercentages berekend voor de Rotterdamse sportverenigingen bij een contributieverhoging van 25%, 50% 75% en 100%. Bij deze percentages is uitgegaan van een huurstijging die in één keer wordt doorgevoerd.

Ernstige zorgen

De sportverenigingen in Hoogvliet maken zich ernstig zorgen over hun toekomst. Rotterdam profileert zich als sportstad maar maakt het de Hoogvlietse verenigingen lastig om leden te behouden, laat staan nieuwe leden aan te trekken.

Consequenties en bezwaar

PBC Boomgaardshoek (badminton), Nikantes (korfbal), YUM (volleybal) en Animo (turnen) hebben geïnventariseerd welke consequenties het voornemen van de gemeente heeft en hoe daartegen bezwaar kan worden gemaakt. Mr. J. Hardam van MHZ-advocaten uit Schiedam adviseert de badmintonclub. Het kantoor wil graag een bijdrage leveren aan het toegankelijk houden van sport in Hoogvliet.

Eén platform van sportverenigingen

Inmiddels worden gesprekken gevoerd met de gebiedscommissie, Sport & Cultuur Rotterdam en met Rotterdam Sport Support. Door het vormen van één platform van meerdere verenigingen is de kans het grootst om het sportieve en maatschappelijke verenigingsleven in Hoogvliet betaalbaar en aantrekkelijk te houden voor alle inwoners.

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.PIN Voorschot zorgt simpel en snel voor extra geld voor uw sportclub. U lost dagelijks automatisch en ongemerkt een vast percentage van uw PIN-omzet af.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant