Gorinchem voor stopzetting huursubsidie sportclubs

De gemeente Gorinchem wil van indirecte subsidiëring af via de verhuur van maatschappelijk vastgoed zoals buurthuizen, sportaccommodaties en het Gorcums Museum. De gemeenteraad deelt de visie van het college van B&W dat in december met een definitief beleidsplan komt.

B&W van de gemeente Gorinchem is voor stopzetting van huursubsidie voor sportverenigingenHet college van B&W van Gorinchem wil dat sportverenigingen een kostendekkend huurtarief gaan betalen om ‘de kosten en baten transparanter in beeld te krijgen’.

Gemeentelijk vastgoed
In de gemeenteraad van Gorinchem zijn de ‘meerjarenonderhoudsplannen gemeentelijke kapitaalgoederen’ en de ‘visie op vastgoed gemeente Gorinchem’ besproken. Vooral over de visie vroeg de gemeenteraad om de nodige uitleg van Marcel Doodkorte, wethouder van Financiën en Grondbedrijf.

Van huurkorting af
Het vastgoed van de gemeente Gorinchem wordt onderverdeeld in maatschappelijk en commercieel vastgoed. De discussie in de gemeenteraad was met name gericht op het maatschappelijk vastgoed waaronder sportaccommodaties. Door huurkortingen verstrekt de gemeente nu indirect subsidie aan de gebruikers van deze accommodaties. Het college wil hiervan af, zo staat in de ‘visie op vastgoed’ te lezen.

Kostendekkend tarief
De gemeente Gorinchem maakt gebruik van een vastgoedbeheerssysteem waardoor inzicht en overzicht aan de opbrengstenkant is ontstaan. De gerealiseerde opbrengsten zijn per pand inzichtelijk gemaakt en er is een overzicht van de overige lasten.

Gebruikers van maatschappelijk vastgoed gaan, als het aan het gemeentebestuur ligt, in de toekomst een kostendekkend tarief betalen om ‘de kosten en baten van het gemeentelijk vastgoed transparanter in beeld te krijgen’. De gemeente wil meer een faciliterende en regisserende rol gaan spelen in plaats van die van eigenaar.

Huurders compenseren
De gemeenteraad volgt de visie van het college, maar had wel een aantal punten van zorg. De SP en Gorinchem Solidair dienden een motie in waarin het college van B&W werd opgeroepen de betreffende huurders te compenseren voor het wegvallen van de bestaande subsidiëring. Een raadsmeerderheid vond dit vooralsnog een stap te ver en te vroeg en wacht liever de beleidsnota met de definitieve plannen van het college af. Deze zal naar verwachting in december het licht zien.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantClubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te starten