Hoorn stelt uitzondering Wet Markt en Overheid voor

Het College van B&W van de gemeente Hoorn wil een aantal gemeentelijke economische activiteiten aanwijzen die een uitzondering vormen op de wet Markt en Overheid. Zo’n economische activiteit kan zijn het aanbieden van goederen of diensten waardoor (meer) mensen kunnen sporten.

De gemeente Hoorn stelt de gemeenteraad een aantal uitzonderingen op de Wet Markt en Overheid voorConcurrentie
Overheden bieden soms producten of diensten aan die ook door ondernemers in Hoorn aangeboden (kunnen) worden. Bijvoorbeeld het verhuren van gebouwen of het aanbieden van sportactiviteiten. Om oneerlijke concurrentie tussen overheid en markt te voorkomen, is er de Wet Markt en Overheid.

Vier gedragsregels
De Wet Markt en Overheid geldt alleen voor economische taken, niet voor overheidstaken zoals het verlenen van vergunningen of het vaststellen van bestemmingsplannen. Vanaf 1 juli 2014 moeten overheden voldoen aan vier gedragsregels van deze wet.

  1. Overheden moeten in ieder geval alle kosten van een economische activiteit doorberekenen in de verkoopprijs
  2. Overheden mogen hun eigen overheidsbedrijven niet bevoordelen boven concurrerende bedrijven
  3. Overheden mogen de gegevens waar ze over beschikken niet hergebruiken voor andere activiteiten. Dat mag uitsluitend indien andere organisaties of bedrijven onder dezelfde voorwaarden eveneens over deze gegevens kunnen beschikken
  4. Heeft een overheid bij bepaalde economische activiteiten een bestuurlijke rol, en voert zij die economische activiteiten ook zelf uit, dan mogen niet dezelfde personen betrokken zijn bij deze bestuurlijke en de economische activiteiten.

Uitzonderingen
De Wet Markt en Overheid kent uitzonderingen zoals economische activiteiten die het algemeen belang dienen. Het algemeen belang is er dan bij gebaat dat de gedragsregels niet worden toegepast. De gemeenteraad van Hoorn moet vaststellen welke activiteiten daarvoor in aanmerking komen. B&W van Hoorn stellen de gemeenteraad voor om o.a. de volgende economische activiteiten aan te wijzen als uitzonderingen op de wet Markt en Overheid:

• Het aanbieden van fitness voor cliënten van Sociale Zaken
• De activiteiten van het Sportopbouwwerk
• De verhuur van theaters en sporthallen
• Het in gebruik geven van buitensportaccommodaties aan sportverenigingen

Burgemeester Onno van Veldhuizen van Hoorn: “Als we de totale kosten van deze activiteiten zouden doorberekenen, dan lopen we het risico dat deze activiteiten te duur worden en daardoor stoppen. We vragen nu aan iedereen of we dat in deze gevallen goed gezien hebben.”

Reactie op raadsvoorstel
Voordat het college dit aan de gemeenteraad van Hoorn voorstelt, wil het college iedereen in de gelegenheid stellen op dit voornemen te reageren. Het concept raadsvoorstel en de Handreiking Wet Markt en Overheid liggen van 23 juni tot en met 1 augustus 2014 gedurende zes weken ter inzage in het stadhuis van Hoorn. Zienswijzen kunnen tot uiterlijk 3 augustus 2014 worden ingediend.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.