Hoogeveen hevelt sportaccommodatiebeheer over

In 2012 heeft de gemeente Hoogeveen bezuinigingen vastgesteld voor de gemeentelijke sportaccommodaties en in de tussentijd gewerkt aan de invulling van deze bezuinigingen. “Het bezuinigingsbedrag is inmiddels al met 100.000 euro vermindert”, aldus wethouder Klaas Smid.

De gemeente Hoogeveen hevelt het beheer van sportaccommodaties over naar de sportverenigingenLastenverzwaring
Uit onderzoek van Hoogeveen bleek dat er teveel beheer- en onderhoudskosten aan gemeentelijke sportaccommodaties werden doorbelast. Daarom kan het te bezuinigen bedrag met 100.000 euro worden verlaagd tot 535.000 euro. Naast deze ‘meevaller’ heeft Hoogeveen samen met de sportverenigingen gezocht naar manieren om constructief te bezuinigingen en oplossingen te vinden die zo weinig mogelijk lastenverzwaring voor de verenigingen tot gevolg hebben.

30% kostendekkend
In 2016 moeten alle buitensportaccommodaties in Hoogeveen (pdf) voor 30% kostendekkend zijn. Binnensportaccommodaties zijn dat nu voor 20%, buitensportaccommodaties voor 10%. Hoogeveen gaat het gemeentelijk beheer en onderhoud van buitensportaccommodaties verminderen. Een aantal binnensportaccommodaties wordt vanwege overcapaciteit afgestoten of gesloopt.

Beheers- en onderhoudstaken
De gymnastiekzaal in Park Dwingeland wordt gesloopt, de accommodaties aan de Leeuweriklaan, Wielewaal en Brederoweg kunnen overgenomen worden, anders worden deze ook gesloopt. Deze maatregelen voorkomen niet dat vanaf 2014 de tarieven voor sportaccommodaties geleidelijk verhoogd zullen moeten worden. De buitensportverenigingen in Hoogeveen krijgen tevens extra beheers- en onderhoudstaken.

8 euro per jaar meer
Er zal sprake zijn van lastenverhoging voor sportverenigingen en daarmee tot iets hogere contributies. PvdA wethouder Smid verwacht dat leden de komende jaren gemiddeld 8 euro per jaar meer zullen moeten gaan betalen. En dat is alleen indien sportverenigingen ervoor kiezen om deze lastenverhoging rechtstreeks door te berekenen.”

Andere maatregelen
In 2014 worden de eerste maatregelen doorgevoerd. Het effect van deze maatregelen zal besproken worden met de sportverenigingen. Op basis van de uitkomst van hun ervaringen wordt beoordeeld of er andere maatregelen genomen moeten worden om de bezuinigingen voor 2015 en verder in te vullen.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantClubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te starten