Helderse sportclubs worden steeds energiebewuster

Helderse sportclubs worden steeds energiebewuster. Veel clubs hebben zich bijvoorbeeld aangesloten bij SportStroom. Dit bericht BenW van Den Helder in reactie op vragen van het raadslid Marinus Vermooten. De gemeente ziet het niet als haar taak om dit positieve gedrag te stimuleren.

BenW van de gemeente Den Helder is van mening dat op het gebied van advisering over de inkoop van energie door Helderse sportclubs, geen rol is weggelegd voor de gemeente.Geen inzage
Vermooten wilde weten of de gemeente Den Helder inzage heeft in de door Nuon geschetste energieverspilling door sportclubs en of dit ook een probleem is in Den Helder. Het college geeft aan hier geen inzage in te hebben omdat de Helderse sportclubs zelf verantwoordelijk zijn voor hun energieverbruik.

SportStroom
“JVC/JHC, Zeemacht, HTC en sporthal Marsdiep maken gebruik van SportStroom, een energiecollectief voor sportverenigingen, met 3.000 aangesloten sportverenigingen”, zo stelt het college. “Clubs hebben verder weinig mogelijkheden om energie duurzaam in te kopen. Zij kunnen wel bij de aanleg of vervanging van lichtmasten overschakelen naar bijvoorbeeld LED-verlichting. De investering hierin is groter maar het energieverbruik wordt daarna wel beduidend lager.”

Zonnepanelen
“Helderse sportclubs letten al goed op bij het in- en uitschakelen van de lichtmasten tijdens clubactiviteiten. Waar mogelijk is de verlichting te schakelen per half veld”, meldt het college. “Gebruik maken van zonnepanelen is voor veel clubs nog een brug te ver omdat de investering daarvoor vaak te groot is.”

Eigen bedrijfsvoering
Tot slot wil Vermooten weten of het college zijn visie deelt dat indien zij zoveel energie kunnen besparen, de Helderse sportclubs daar door de gemeente op gewezen dienen te worden. BenW is van mening dat hier geen rol is weggelegd voor de gemeente.

“De financiële lastendruk op sportverenigingen neemt toe, het verlagen van de energierekening wordt de komende jaren steeds belangrijker maar sportverenigingen hebben een eigen verantwoordelijkheid. Het gezamenlijk inkopen van energie door sportverenigingen valt onder hun eigen bedrijfsvoering”, aldus BenW.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantClubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te starten