Heerlen saneert capaciteit binnensportaccommodaties

De komende jaren beperkt Heerlen haar sportaccommodatiecapaciteit (hallen en zalen) aanzienlijk. Dit jaar worden er drie nieuwe sportaccommodaties gebouwd. In Bekkerveld (Heerlen) en twee gymzalen, in de wijk Molenberg en de wijk Aldenhof in Hoensbroek. Zeven oudere zalen worden uit de vaart genomen.

De gemeente Heerlen gaat de komende jaren drie à vier sportaccommodaties bouwen en zeven oudere sportzalen herbestemmen of laten slopen.De gemeente Heerlen bouwt de komende jaren 3 sportaccommodaties en gaat 7 oudere sportzalen herbestemmen of laten slopen.

Herbestemming of slopen
De gemeente Heerlen stopt met de exploitatie van zeven sportaccommodaties en bekijkt de mogelijkheden om deze een andere bestemming te geven. Indien die niet kan worden gevonden zullen deze accommodaties worden gesloopt.

Zeven sportzalen afgestoten
De binnensportaccommodaties die gefaseerd worden afgestoten zijn de gymzaal Aarveld (medio 2015), de gymzalen aan de Laurierstraat en de gebr. De Witstraat (in 2016), de gymzaal aan de Eindhovenstraat (in 2017 nadat de nieuwe zaal in gebruik is genomen is) en de sportzaal MFC Gebrook (in 2018).

Ook de gymzalen aan de Burg. van der Kroonstraat en de Limaweg zullen worden afgestoten. Voor de wijk Meezenbroek, Schaesbergerveld en Palemig staat de bouw van een gymzaal gepland. Naar het zich laat aanzien zal deze zaal pas aan het eind van 2017 worden geopend.

Betaalbaar
De maatschappelijke ontwikkelingen in Heerlen – met name de bevolkingskrimp en de vergrijzing – vormen de aanleiding voor het opstellen van het nieuwe beleid en het doorvoeren van de sanering in het sportaccommodatiebestand. Heerlen streeft naar optimale bezetting van haar sportaccommodaties zodat deze betaalbaar blijven. Het college van BenW heeft om die reden besloten een aantal gymzalen af te stoten.

Gebruikersoverleg
Met de gebruikers van deze binnensportaccommodaties (sportverenigingen en scholen) zal de komende tijd worden bekeken welke beschikbare alternatieven het beste aansluiten bij hun wensen. Het college van BenW vraagt de gemeenteraad later dit voorjaar een zienswijze te geven op het vastgestelde beleid.


Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant