Happy Hour na overwinning sportclub verleden tijd

In Den Helder hebben 35 sport- en buurtverenigingen vorige week een convenant ondertekend met de gemeente om gezamenlijk het overmatige alcoholgebruik door jongeren een halt toe te roepen. Het houden van een ‘Happy hour’ behoort daarmee tot het verleden.

In gemeente Den Helder Happy Hour na overwinning sportclub verleden tijdConvenant
In het convenant staan onder andere afspraken over de alcoholschenktijden, het betrekken van ouders in het geval dat kinderen ongewenst gedrag vertonen en het geven van voorlichtingsbijeenkomsten aan ouders en leden van de verenigingen. Ook is in het convenant vastgelegd dat ‘happy hours’ niet meer zullen zijn toegestaan.

Alcoholverstrekking
Voor verenigingen geldt nu dat er niet eerder dan een uur voor een verenigingsactiviteit alcohol geschonken mag worden. Dat mag ook niet later dan twee uur daarna. Later dan 24:00 uur mag er sowieso geen alcohol meer geschonken worden bij de verenigingen. De gemeente Den Helder heeft toegezegd de cursussen voor barvrijwilligers en het promotiemateriaal te zullen betalen.

Mentaliteit
Vooral jongeren in Den Helder drinken te veel en te vaak. Dat is niet gezond en het levert problemen op in het verkeer en voor de openbare orde dus deze mentaliteit bij jongeren moet om, vindt de gemeente. Den Helder speelt een belangrijke rol in het ontmoedigingsbeleid. De nieuwe Drank- en Horecawet geeft de lokale overheid meer mogelijkheden plaatselijk invulling te geven aan het alcoholbeleid zoals een Happy Hour.

Samenwerking
Maar de gemeente heeft de samenwerking met (sport)verenigingen gezocht omdat deze veel jongeren bereiken en hen een sociale omgeving bieden waarin normen en waarden worden gesteld. Met het tekenen van het convenant nemen de verenigingen hun verantwoordelijkheid voor het naleven van de regels in de Drank- en Horecawet en het stoppen met een happy hour.

Concurrentie
De gemeenteraad neemt in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) bepalingen op die oneerlijke concurrentie door stichtingen, buurthuizen en (sport)verenigingen met kantines met de horeca voorkomen. Om die reden scherpt de gemeente de schenktijden in kantines en buurthuizen aan. Er mag uitsluitend een uur vóór en twee uur na een verenigingsactiviteit alcohol worden geschonken en alleen nog tussen 12.00 en 24.00 uur.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant