Grote ongelijkheid ondersteuning sportverenigingen Midden-Drenthe

Het college van B&W van de gemeente Midden-Drenthe heeft, nadat de fractie van de ChristenUnie (CU) daarop heeft aangedrongen, het onderzoeksrapport omtrent de sportaccommodaties dat al meer dan een half jaar gereed was, eindelijk openbaar gemaakt.

Een van de belangrijkste uitkomsten van het rapport is dat de financiering van de sportverenigingen grote ongelijkheden vertoont. Raadslid Gert Jan Bent is zeer ontstemd over de vertraging van de openbaarmaking. Enkele uitkomsten van het onderzoek zijn hem “een doorn in het oog en daarom wil hij het rapport snel aan de orde gesteld hebben.”

Het onderzoek laat zien dat sportverenigingen onderling afwijkende vergoedingen van de gemeente krijgen of juist aan de gemeente betalen voor het gebruik van de sportcomplexen. Waar de ene vereniging duizenden euro’s betaalt voor het gebruik van accommodaties, krijgt een andere vereniging een accommodatie voor een symbolisch bedrag van 1 euro in gebruik. Dat vraagt om uitleg.

Ook blijkt dat sommige verenigingen, die delen van sportaccommodaties in eigendom hebben, geen jaarlijkse exploitatievergoeding krijgen terwijl andere verenigingen deze weer wel krijgen. In alle gevallen lijken met name de sportverenigingen in de Smildes (Hoogersmilde, Middensmilde, Hijkersmilde en Bovensmilde) financieel te worden benadeeld. De CU gaat er bij het college op aandringen om verenigingen zo spoedig mogelijk in gelijke mate financieel te ondersteunen.

De traagheid van het college wekt daarnaast irritatie op. Gert Jan Bent: “Ik vind het kwalijk, dat dit onderzoeksrapport, dat 30.000 euro heeft gekost, al meer dan een half jaar bij de wethouder op zijn bureau ligt en pas na ons aandringen aan de raadsleden is verzonden.”

“Waarom hebben wij niet eerder inzage gekregen in dit rapport, dat bijna twee jaar op zich heeft laten wachten? De CU zal tijdens de komende commissievergadering aandringen op een zo spoedig mogelijke bespreking van de uitkomsten.”

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.