Consensus in Groot Amsterdams Sportdebat 2018

Het Groot Amsterdams Sportdebat 2018 bracht geen grote verschillen naar voren m.b.t. de toekomst van de sport

Op 23 januari jl. werd het Groot Amsterdams Sportdebat 2018 georganiseerd. Zo’n 150 aanwezigen waren benieuwd welke plannen de zes grootste partijen met de Amsterdamse sport hadden.

 

Op deze avond presenteerden Reinier van Dantzig, Sofyan Mbarki, Eric van der Burg, Rutger Groot Wassink, Marc Haverkamp en Nicole Temmink hun visie a.d.h.v. 3 stellingen.

Stelling 1

Heeft BenW de afgelopen vier jaar genoeg gedaan om alle Amsterdammers aan het sporten te krijgen?

Alle partijen behalve GL, waren het hiermee eens en maakten wethouder Eric van der Burg een compliment over zijn sportbeleid.

Stelling 2

Moet Amsterdam jaarlijks één (of meer) grote internationale topsportevenementen laten plaatsvinden?

Op Temmink na, waren alle partijen het hier mee eens. “Natuurlijk hebben kinderen voorbeelden nodig maar als een jongetje Messi wilt zijn, dan heeft hij meer aan een sportveldje dan aan een topsportevenement”, aldus Temmink. Van der Burg en Mbarki weerlegden dit argument met de cijfers over de hoeveel kinderen die Amsterdam bijvoorbeeld in beweging heeft gebracht via de evenementen die aan de EK Atletiek gekoppeld waren.

Stelling 3

Moet Amsterdam een bindende sportnorm invoeren bij de bouw van nieuwe woonwijken?

Deze norm houdt rekening met de bewegingsruimte voor bewoners bij de bouw van nieuwe woonwijken. Alle partijen waren het hier mee eens waren Toch mondde deze stelling uit in een debat tussen Van der Burg en Reinier van Dantzig over de vraag waarom deze sportnorm het huidige college nog niet is vastgelegd.

Al met al kwamen er via de stellingen in dit Groot Amsterdams Sportdebat 2018 geen grote verschillen tussen de partijen naar voren.

Twee minuten pitches

De pitches van twee minuten maakten de accenten die iedere partij in het Amsterdamse sportbeleid zou willen aanbrengen, iets duidelijker.

Reinier van Dantzig van D66 wil doorgaan met sport voor iedereen in Amsterdam bereikbaar te maken, met de focus op arme kinderen en eenzame ouderen.
Marc Haverkamp van het CDA wil zich vooral inzetten op de verduurzaming. “Want als wij sportclubs verduurzamen, verduurzamen wij ook Amsterdam.”
• Eric van der Burg van de VVD wil meer kinderen in beweging krijgen en doorgaan met investeren in accommodaties en sportevenementen.

Nicole Temmink van de SP wil zich vooral voor de breedtesport inzetten. “Alle kinderen gaan naar school dus dan kunnen zij ook sporten.”
Rutger Groot Wassink van GL wil investeren in sport voor iedereen. Wij willen de clubs versterken en de stad vergroenen voor speelplezier van kinderen.”
 Sofyan Mbarki van de PvdA nam het op voor de topsporters. “Zij zijn een inspiratie voor vele jonge Amsterdammers en zij verdienen daarvoor onze ondersteuning. Als het aan Mbarki ligt wordt er na de verkiezingen een gemeentelijk fonds voor hen opgezet.”

Amsterdamse sportakkoord

In dit Groot Amsterdams Sportdebat 2018 bleek opnieuw de brede steun voor de sport, een geruststellende constatering voor alle sporters in Amsterdam. Veelbelovend was het initiatief van Marc Haverkamp.

Haverkamp mobiliseerde alle aanwezige partijen en stelde een Amsterdams sportakkoord 2018-2022 voor. Dat akkoord werd aan het einde van de avond door alle partijen ondertekend.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.