Gronitas affaire trigger voor wethouder Istha

De Groningse sportverenigingen met een subsidierelatie met de stad, kunnen binnenkort visite verwachten van gemeente-ambtenaren. Zij moeten, als gevolg van de Gronitas affaire, in opdracht van PvdA-wethouder Dig Istha uitzoeken welke afspraken er liggen tussen de stad en de verenigingen.

Gronitas moet verhuizen, omdat FC Groningen een nieuw trainingscomplex op Corpus wil realiseren. FC Groningen wil haar hoofdgebouw op deze ‘mooiste plek op Corpus’ hebben en daarvoor moet de kantine van Gronitas worden gesloopt.

Rechter

Het Gronitasbestuur vindt dat het clubgebouw weliswaar op gemeentegrond staat maar dat de vereniging eigenaar van het clubgebouw is. De waarde van de kantine, door Gronitas zelf gefinancierd en gebouwd, is getaxeerd op ongeveer 400.000 euro. De kosten voor herbouw worden op 800.000 euro geschat.

De gemeente vindt dat Gronitas geen eigenaar is en wil het clubgebouw slopen omdat de grond waarop het clubhuis staat van Groningen is. Overleg leverde geen bevredigende uitkomst dus werd de gang naar de rechter gemaakt. Gronitas stelt “dat de standpunten zo ver uiteen liggen, dat de club geen andere uitweg ziet dan juridisch de strijd tegen de gemeente aan te gaan.

Opnieuw om de tafel

Gronitas vraagt volgens de rechter teveel (385.000 euro) en de gemeente biedt te weinig (100.000). De voorspelbare uitspraak van de rechter in het kort geding is dat Gronitas en de gemeente opnieuw om de tafel moeten om zelf een oplossing te zoeken.

Niet lekker

Intussen zit de Gronitas affaire sportwethouder Dig Istha behoorlijk dwars. De wethouder vermoedt kennelijk meer lijken in een aantal Groningse sportkasten want hij heeft zijn ambtenaren ijlings op pad gestuurd om de eigendomssituatie rond alle Groningse clubgebouwen in kaart te brengen.

Afspraken

Er is in de loop van decennia een veelheid aan afspraken, regelingen en overeenkomsten tussen gemeente en clubs ontstaan, zaken die niet of onvoldoende zijn vastgelegd. Het gevolg hiervan kan zijn dat afspraken tussen partijen op een meerdere manieren kunnen worden uitgelegd.

Turbulentie

Op basis van de uitkomsten van deze eigendomsinventarisatie wil de gemeente met de sportverenigingen centrale afspraken maken over huur- en koopcontracten rondom de clubkantines. Een aantal Groningse sportverenigingen, maar ook de juridische afdeling van de gemeente, lijkt zich op te kunnen maken voor de nodige turbulentie.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.