CDA: Grondwet moet leidend worden in Vlissingen

De CDA fractie in de gemeenteraad van Vlissingen vindt dat de grondwet leidend zou moeten zijn.

Vlissingen moet niet louter omwille van de bezuinigingen gemeentelijke sportaccommodaties verkopen. De Grondwet dient de toetssteen te zijn voor het besluit om een pand of veld af te stoten.

 

De CDA fractie in de gemeenteraad van Vlissingen vindt dat de grondwet leidend moet zijn. Niet de gemeentelijke Zomernota van 2014.

Ontplooiing voor vrijetijdsbesteding

Op 11 januari komt een amendement op het raadsbesluit aan de orde. Hierin stelt de partij voor om grondwetsartikel 22.3 als basis aan te houden. Dit artikel luidt: “Zij (de overheid) schept voorwaarden voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en voor vrijetijdsbesteding.”

Dat betekent volgens fractievoorzitter Ank Muller dat de overheid moet proberen te zorgen voor voldoende musea, theaters maar ook sportvelden en sporthallen.

Tekort van de gemeente

Volgens de lokale partij speelt ook bij sport het financiële tekort van de gemeente helaas een rol. Het onderhoud van sportvoorzieningen bijvoorbeeld kost veel geld maar de partij wil dat sportfaciliteiten in de gemeente ook betaalbaar blijven.

Genomen besluiten

Muller: “Wij moeten als gemeente niet uitsluitend ons beleid baseren op de genomen besluiten. Want het gaat niet alleen om de vraag hoe wij de cijfers kunnen halen die in de Zomernota 2014 zijn afgesproken.”

Carte blanche

“Wij zijn bang dat we met dit besluit het college van BenW carte blanche geven. En dat terwijl het afstoten van sportzalen en buurtcentra verstrekkende gevolgen kan hebben in de samenleving. Daar moeten wij voor waken.”

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantClubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te starten