Gemeente Olst-Wijhe moet extra bezuinigen

De gemeente Olst-Wijhe moet extra bezuinigen om ook de komende jaren de inkomsten en uitgaven in balans te houden. De noodzaak om extra te schrappen komt vooral door het feit dat door het Lenteakkoord de gemeente 400.000 euro per jaar minder krijgt van het rijk.

Waarop wordt bezuinigd is nog niet duidelijk, zo blijkt uit de kadernota waarin het financiële perspectief van de gemeente voor de komende jaren wordt beschreven, zo bericht de Stentor.

“Er wordt afgewaardeerd op de grondexploitaties op basis van bijgestelde inzichten en verwachtingen”, aldus de gemeente in een persbericht. “Daarnaast zijn er een aantal risico’s te onderkennen. Deze hebben betrekking op de decentralisatieprojecten en de aangekondigde nieuwe rijksbezuinigingen die doorwerken op de gemeente. De omvang van de risico’s staat op dit moment nog niet vast.”

De gemeente wil geld vrijmaken voor toekomstige ontwikkelingen die volgens haar van belang. “Zo stelt het college voor om de financiële gevolgen van autonome ontwikkelingen mee te nemen en bij de begroting 2013 een afweging te maken tussen de nieuwe beleidsambities. Zaken die een extra investering vragen, hebben o.m. betrekking op de voet- en fietsbrug op Fortmond, het beheer en onderhoud van de korenmolens en de Impuls Brede Sport.”

Afgelopen jaar is er uitgebreid met de samenleving gesproken over een pakket aan bezuinigingsmaatregelen dat uitgevoerd moet worden. De uitvoering van deze maatregelen loopt volgens planning. Bij de behandeling van de begroting voor volgend jaar, zal het college een sluitend meerjarenperspectief 2013-2016 presenteren.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant