Gemeente Lingewaal schiet sportverenigingen te hulp

Het college van de gemeente Lingewaal heeft een raadsvoorstel voorbereid om geldleningen aan sportclubs in Lingewaal mogelijk te maken. Door gebruik te maken van deze leningen kunnen de clubs hun sportvelden en gebouwen op pijl houden indien daar onvoldoende geld voor beschikbaar is.

BenW van de gemeente Lingewaal heeft een raadsvoorstel voorbereid om onder bepaalde voorwaarden geldleningen aan sportclubs in Lingewaal mogelijk te maken.Veel sportverenigingen zijn geconfronteerd met bezuinigingen via subsidieverlagingen of doorberekening van marktconforme huurprijzen.

Sportverenigingsleven
Sportwethouder Govert van Bezooijen is blij dat dit voorstel er ligt: “We willen de clubs leningen kunnen verstrekken omdat de gemeente Lingewaal een sterk sportverenigingsleven van belang voor de leefbaarheid in de gemeentelijke kernen. Dit komt uiteindelijk ten goede aan onze inwoners. De gemeente wil er alles aan doen om dit te stimuleren. Met leningen kunnen clubs bijvoorbeeld hun velden en gebouwen in goede staat houden.”

Faciliterende partner
In het manifest van Lingewaal staat dat de gemeente verantwoordelijk is voor het in stand houden van de basisvoorzieningen, terwijl de lokale samenleving zelf verantwoordelijk is voor andere voorzieningen. De gemeente Lingewaal moet zich volgens dit manifest opstellen als verbindende en faciliterende partner.

20% zelf dragen
Het college stelt aan de gemeenteraad voor om per jaar maximaal 100.000 euro voor leningen aan sportclubs beschikbaar te stellen. “Deze leningen moeten volledig worden terugbetaald. Gebruik maken van deze faciliteit is uitsluitend mogelijk indien een geen lening bij een bank kan afsluiten. De gemeente Lingewaal stelt een bovengrens van 50.000 per lening per vereniging voor en de aanvragende sportvereniging dient minimaal 20% van de investeringskosten zelf te dragen.”

Maatschappelijk belang
Hoewel BenW het verstrekken van leningen geen gemeentelijke basistaak vindt, is het maatschappelijk belang van een gezond sportvereningsleven voor de inwoners van de gemeente Lingewaal doorslaggevend om met dit voorstel aan de gemeenteraad te doen. Het voorstel van het college van BenW wordt op donderdag 5 maart in de raadsvergadering behandeld.


Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.PIN Voorschot zorgt simpel en snel voor extra geld voor uw sportclub. U lost dagelijks automatisch en ongemerkt een vast percentage van uw PIN-omzet af.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant