Gemeente Elburg helpt sportclubs bij investeringen

Het college van B&W van de gemeente Elburg wil de mogelijkheid creëren om rentedragende leningen te verstrekken aan sportclubs. Door deze leningen helpt en motiveert het college de verenigingen en stichtingen om te investeren in hun sportaccommodaties.

Het college stelt wel duidelijke voorwaarden aan dergelijke leningen en deelnemende clubs zijn verplicht om een bijdrage te leveren aan ‘meer bewegen’ in de samenleving. Het college stuurt het voorstel naar de gemeenteraad die het zal bespreken en erover zal beslissen in de raadsvergadering van 29 oktober as.

Volgens wethouder Willem Krooneman komen er de laatste tijd steeds meer verzoeken binnen van sportclubs die op zoek zijn naar geld voor investeringen in hun accommodatie, geld dat zij moeilijk bij commerciële banken kunnen loskrijgen. Ook de subsidiëring staat onder druk.

De wethouder benadrukt dat de sportverenigingen een belangrijke schakel vormen in de lokale samenleving. Daarnaast hebben zij een onmisbare functie voor het gezondheidsbeleid van de gemeente. Zij bieden jong en oud veel mogelijkheden voor de nodige beweging. Ik vind het dan ook verantwoord dat Eburg in het gat springt dat de banken open laten liggen.” Belangrijke voorwaarden zijn dat de sportclub:

  • een eigen inbreng heeft van minimaal 25% van de benodigde investering
  • dat de lening niet meer bedraagt dan maximaal 400.000 euro

Die lening verstrekt Elburg pas wanneer de vereniging voldoende zekerheden tegenover de lening stelt (zoals een onderpand) en aantoont dat zij de rente en aflossing binnen de gestelde termijn kunnen terugbetalen. Uitsluitend verenigingen/stichtingen zonder winstoogmerk komen in aanmerking voor een lening.

Als maatschappelijke tegenprestatie stelt de gemeente de voorwaarde dat de sportclub een actieplan opstelt en uitvoert voor minimaal drie seizoenen. Het doel hiervan is de inwoners in de woonkern waar de accommodatie is gevestigd, meer te laten bewegen. Voor het verstrekken van de leningen is een limiet vastgesteld. De gemeente verstrekt leningen tot een maximum van 1,5 miljoen euro.

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant