Gemeente Elburg helpt sportclubs bij investeringen

BenW van Elburg wil sportclubs een rentedragende lening kunnen verstrekken om hen te motiveren om te investeren in hun accommodatie.

BenW van de gemeente Elburg wil sportclubs een rentedragende lening kunnen gaan verstrekken. Hiermee wil het college clubs motiveren om te investeren in hun sportaccommodaties.

 

Het college stelt wel voorwaarden aan zulke leningen. Deelnemende clubs zijn bijvoorbeeld verplicht om een bijdrage te leveren aan ‘meer bewegen’ in de samenleving.

Clubs zoeken geld

BenW heeft het voorstel voor de leningen naar de gemeenteraad gestuurd. Deze zal het voorstel bespreken en erover beslissen in de raadsvergadering van 29 oktober 2012.

Sportwethouder Willem Krooneman krijgt de laatste maanden steeds meer verzoeken binnen van sportclubs. Zij zoeken naar geld voor investeringen in hun accommodatie. Dat geld kunnen zij namelijk maar moeilijk bij commerciële banken los krijgen. Maar ook de subsidiëring vanuit de gemeente staat flink onder druk.

Onmisbare functie clubs

Krooneman benadrukte dat de clubs een belangrijke schakel vormen in de lokale samenleving. Zij hebben een onmisbare functie voor het gezondheidsbeleid van Elburg en bieden jong en oud de mogelijkheid om te bewegen.

Ik vind het dan ook verantwoord dat Elburg in het gat springt dat de banken open laten liggen.” Belangrijke voorwaarden voor de sportclubs zijn dan wel dat:

– zij een eigen inbreng hebben van zeker 25% van de investering;
– de lening niet meer bedraagt dan 400.000 euro

Zekerheden en een actieplan

Die lening verstrekt de gemeente pas als een club daar voldoende zekerheden (zoals een onderpand) tegenover stelt. Clubs moeten ook aantonen dat zij de rente en aflossing binnen de gestelde termijn kunnen betalen. Alleen clubs zonder winstoogmerk komen voor een lening in aanmerking.

De sportclubs moeten als tegenprestatie een actieplan opstellen en minimaal drie seizoenen uitvoeren. Het doel hiervan is om de inwoners in de kern waar de accommodatie is gevestigd, meer te laten bewegen. Voor het verstrekken van de leningen is door Elburg een limiet vastgesteld. De gemeente verstrekt leningen tot maximaal 1,5 miljoen euro.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.