Gemeente Den Haag intensiveert alcoholcontrole

Dit najaar gaat de gemeente Den Haag meer werk maken van de controle op de naleving van de alcoholregels bij Haagse sportverenigingen. Daarvoor zullen toezichthouders vaker langs komen. Verenigingen die aan de wettelijke regels voldoen lopen het risico dat de sportkantine wordt gesloten.

In het najaar van 2015 gaat de gemeente Den Haag werk maken van intensievere controle op de naleving van de alcoholregels bij Haagse sportverenigingen.Paracommerciële rechtspersonen zoals sportclubs moeten zich houden aan de wettelijke regels voor het schenken van alcoholhoudende drank.

Leeftijdsgrens
Vanaf 1 januari 2014 hanteren de toezichthouders van de gemeente Den Haag voor alle alcoholhoudende drank een leeftijdsgrens van 18 jaar bij de handhaving van de Drank- en Horecawet (DHW). Jongeren onder 18 jaar zijn strafbaar als ze alcohol bij zich hebben op publiek toegankelijke locaties zoals een sportkantine.

Onderscheid
De wet maakt geen onderscheid tussen zwakalcoholische drank en sterke drank. Jongeren onder 18 jaar die alcohol bij zich hebben zijn strafbaar. Er mogen uitsluitend zwakalcoholische dranken worden geschonken aan personen ouder dan 18 jaar als de sportvereniging daarvoor een exploitatie- en een drank- en horecavergunning bezit.

Het verstrekken van sterke drank in sportinstellingen is verboden. Sportverenigingen kunnen voor een ontheffing van dit verbod in aanmerking komen indien de vereniging aannemelijk kan maken dat tijdens het schenken geen jongeren aanwezig zijn.

Barmedewerker
Een barmedewerker draagt de verantwoordelijkheid voor de zorgvuldige alcoholuitgifte aan kantinebezoekers en mag:

  1. geen alcohol aan minderjarigen verstrekken
  2. voor verstrekking de leeftijd van een bezoeker vaststellen (legitimatie)
  3. en moet controleren of aan een meerderjarige verkochte alcohol niet bestemd is voor een minderjarige

Overtredingen
Indien een controleur van de gemeente Den Haag constateert dat alcoholhoudende drank wordt verstrekt aan personen jonger dan 18 jaar, dan krijgt de sportinstelling eerst een waarschuwing. Indien binnen 3 jaar na deze waarschuwing nogmaals een overtreding wordt geconstateerd, dan worden de exploitatievergunning en de drank- en horecavergunning ingetrokken en de sportkantine voor onbepaalde tijd gesloten.

Schenktijden
De gemeente De Haag legt geen schenktijden op. Het is de eigen verantwoordelijkheid van sportinstellingen om te voorkomen dat personen onder de 18 jaar in de sportkantine alcoholhoudende drank kopen. Voor sportverenigingen gelden dezelfde sluitingstijden als voor horeca-inrichtingen:

  • vrijdag t/m zondag, tussen 02.30 uur en 07.00 uur
  • maandag t/m donderdag, tussen 02.00 uur en 07.00 uur

Op het moment van opening van de horeca-inrichting dient altijd óf een:

  • leidinggevende aanwezig te zijn die op de vergunning staat vermeld óf
  • een barvrijwilliger die de IVA (instructie verantwoord alcoholschenken) heeft gevolgd

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.